Sammen om oppdraget

Arrangementer

Visjon
Hver sommer i uke 29 arrangerer Frikirken sommerfestivalen Visjon. Dette er en inspirasjonssamling for alle aldersgrupper, med et omfattende opplegg for barn og ungdom. Festivalen samler vanligvis i overkant 1000 mennesker. Sommeren 2018 er Visjon fra onsdag 18. til søndag 22.juli.

Se Visjons Facebook-side for bilder og minner. Ny nettside for Visjon kommer i mars 2018.

Synodemøtet
Synodemøtet er Frikirkens generalforsamling og arrangeres hvert tredje år. Det var synodemøte 2. - 5. november 2017. Neste Synodemøte er i 2020. De siste synodedokumentene kan hentes på egen side for Synoden 2017.

Frikirkens arbeidermøte (FAM)
Dette er en intern samling for ansatte i Frikirkens menigheter og hovedkontoret. Neste samling er 4.-7.juni 2018. Se infoark.

Regionale stevner
Det finnes også stevner som arrangeres av lokale menigheter eller flere menigheter i fellesskap. Norvisjon, som arrangeres av Nordre presbyterium, er et slikt arrangement.

Siden er oppdatert 2018 01 08