Sammen om oppdraget

Arrangementer

Synodemøtet
Synodemøtet er Frikirkens generalforsamling og arrangeres hvert tredje år (2002-2005-2008-2011-2014, osv). Det var Synodemøte 30.oktober til 2.november 2014, på Stavern Folkehøyskole, Fredtun. Neste Synodemøte er 2.-5.november 2017. Synodedokumenter kan hentes på egen side for Synoden 2017.

Visjon
Hver sommer i uke 29 arrangerer Frikirken sommerfestivalen Visjon. Dette er en inspirasjonssamling for alle aldersgrupper, med et omfattende opplegg for barn og ungdom. Festivalen samler vanligvis rundt 1000 mennesker. Sommeren 2017 er Visjon fra onsdag 19. til søndag 23.juli.

Se Visjons egen web for mer.

Se Visjons Facebook-side for bilder og minner.

Frikirkens arbeidermøte (FAM)
Dette er en intern samling for ansatte i Frikirkens menigheter og hovedkontoret. Forrige samling var 5.-7.januar 2016.

Regionale stevner
Det finnes også stevner som arrangeres av lokale menigheter eller flere menigheter i fellesskap. Norvisjon, som arrangeres av Nordre presbyterium, er et slikt arrangement.

Siden er oppdatert 2017 10 20