Sammen om oppdraget

De palestinske områdene

Frikirken hadde egen utsending til Det Palestinske Området 2003 – 2014. Vår hovedsamarbeidspartner er Det Palestinske Bibelselskapet (PBS). PBS ønsker å styrke den marginale kristne minoriteten i landet. Dette gjør de ved å skaffe kristent materiell, ha bibelstudier, utruste unge ledere, undervise om familieliv og oppdragelse, stimulere til kreativitet og utfordre holdninger.  Videre ønsker de å bygge broer over til den muslimske majoriteten. Dette gjør de blant annet gjennom bistandsprosjektene som Frikirken/Digni støtter, og andre humanitære- og sosiale prosjekter. 

Prosjekt: CTPA. Frikirken samler inn 254.792 kr i 2017
Conflict Transformation in Palestinian Areas (CTPA) er et PBS-drevet bistandsprosjekt rettet mot skoler og ungdomsledere i De Palestinske områdene. Ungdom får ledertrening. Sosialarbeidere lærer hvordan de kan takle konflikter og barn med ulike vanskeligheter. CTPA bruker undervisningsmetoder som er nye i palestinsk sammenheng, og har fått stor tillit. Hver fredag er prosjektet på nasjonal palestinsk TV, med direktesendt dokketeater som formidler gode verdier og bibelske prinsipper. Prosjektet er Norad/Digni-støttet, med en egenandel på 254 792kr for Frikirken.

Prosjekt: PCEJ. Frikirken samler inn 112.444 kr i 2017
Peace and Conflict in East Jerusalem (PCEJ) er et langsiktig prosjekt for gode relasjoner mellom muslimske og kristne palestinere i Øst-Jerusalem. Senere vil det være en god plattform  for å bygge relasjoner med det jødiske Vest-Jerusalem. Prosjektet produserer et magasin med artikler som viser hvordan både kristne og muslimer bidrar konstruktivt i det som skjer i Øst-Jerusalem. Dette har blitt ettertraktet. PCEJ jobber også med staben i PBS, ved å eksponere dem for ulike tankesett og utfordre dem på å bygge broer og å vise respekt og kjærlighet. Prosjektet er Norad/Digni-støttet, med en egenandel på 112 444 kr for Frikirken. 

Prosjekt: Palestinian Ministries. Frikirken samler inn 165.000 kr i 2017
Dette er en støtte som Det palestinske bibelselskapet administrerer. Hovedsakelig går den til å støtte de forfulgte kristne og til humanitært arbeid i Gaza. Frikirken får rapport om hvordan midlene blir brukt.

Oppdatert 2017 03 08

PBS nettside (engelsk)