Sammen om oppdraget

Energiforbruk

Frikirken ønsker å fokusere på at vi kan gjøre noe med vårt energiforbruk i våre menigheter. Gamle fyringsovner er ofte belastende for miljøet både når det gjelder  utslipp og forbruk.  Om din menighet ønsker å kjøpe en ny varmepumpe så kan det søkes om midler på opptil kr 5000,- .

På forslag frå Frikirkens klimautvalg gjorde Synodestyret følgende vedtak 9. juni 2013:
“Det innarbeides i retningslinjer for Kirkefondet [nå Utviklingsfondet] at det kan søkes støtte  med inntil kr. 5000,- pr. varmepumpe ved første gangs innstallering av dette i kirkelokaler, gjeldende fra 09.06.13”.
Søknad om støtte til kjøp av varmepumpe kan sendes til:
Frikirkens hovedkontor v/Terje Solberg.

Oppdatert 2017 12 05