Sammen om oppdraget

FriBUrediger

FriBU er Frikirkens selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon, med sin egen nettside.

FriBU er organisert med et nasjonalt team spredt utover hele landet. FriBU nasjonalt nettverk består av ett team på 6-8 ansatte, i tillegg til en teamleder (daglig leder) og en administrasjonsleder. Teamet arbeider i ulike lokalmenigheter med lederansvaret for en del av arbeidet blant barn, ungdom og frivillige. De ansatte tar initiativ til, og leder et nettverk av, lokalt ansatte barne- og ungdomsarbeidere i sitt område. Nettverket sprer sine prosesser og erfaringer til andre ledere, ved for eksempel å arrangere ledersamlinger, Creative eller felles konfirmantopplegg - alt etter behovene i det lokale arbeidet.

Liste over ansatte i FriBU.

Oppdatert 2017 01 16