Sammen om oppdraget

Fellesarbeid

Frikirketorget (Frikirkens fellesarbeid) ledes av daglig leder Marit Ecklo Brevik og tar seg av en rekke oppgaver på vegne av menighetene. Det er fire satsingsområder, definert av Frikirkens synode:

  • misjon
  • barn og unge
  • menighetsutvikling
  • medarbeiderutvikling.

Arbeidet er organisert i team. Misjonsteamet tar seg av satsingsområdet misjon. Satsingsområdet barn og unge har ungdomsorganisasjonen FriBU hånd om. Menighetsutvikling og medarbeiderutvikling (MMU) ivaretas av et sammenslått team.

I tillegg jobber Administrasjons-, kommunikasjons- og serviceteamet (AKS) med oppgaver i tilknytning til satsingsområdene.

Kontaktinformasjon til medarbeiderne på Frikirketorget

Oppdatert 2016 11 21

Daglig leder
Marit Ecklo Brevik