Læringsnettverk for arbeid blant innvandrere

Frikirkens hovedkontor danner et læringsnettverk for menigheter som har eller ønsker å gå i gang med et arbeid blant innvandrere.

Utgangspunktet for læringsnettverket er i punkt 22 i Frikirkens målplan, under "Jesus til nye mennesker":

Vi har styrket misjonsarbeidet vårt blant muslimer i Norge

Om læringsnettverket

Læringsnettverk for innvandrerarbeid i Frikirken er et nettverk for menigheter som enten har, eller ønsker å starte, et innvandrerarbeid. Hovedfokuset vil være på muslimer i Norge. 

Hvordan kan menighetene utvikle gode relasjoner og dele evangeliet med muslimer? Hvordan kan vi vise omsorg for nye troende og disippelgjøre dem? Hvordan kan vi sørge for å ha gode fellesskap, hvor nye troende finner sin plass?

Dette er noen av spørsmålene det vil jobbes med i læringsnettverket. I tillegg til å dele erfaringer med hverandre, vil det gis undervisning og opplæring på dette feltet. Deltakerne fra hver menighet vil sammen sette seg mål for innvandrerarbeidet i egen menighet. 

Målet er at hver enkelt menighet som deltar skal kunne bli bedre utrustet til å utvikle et godt innvandrerarbeid blant muslimer, ved å lære av hverandre, bli inspirert og dyktig­gjort.

Læringsnettverket vil være et to-årig løp, med én fellessamling i hvert semester. Disse samlingene vil være i Oslo. I tillegg vil det være oppgaver som hvert enkelt team må utføre mellom hver fellessamling.

Forutsetninger og forventninger

Forutsetninger

  • Deltakere må prioritere deltakelse på alle fellessamlingene
  • Deltakere må prioritere å jobbe med aktuelle opp­gaver mellom hver fellessamling
  • Menigheten må stille med 3-7 personer for å delta
  • Deltakelse må være forankret i menighetens ledelse

Forventninger

  • God undervisning og en god ramme for samlingene
  • Oppfølging mellom hver fellessamling
  • Bli utfordret til å sette seg mål, og bli ­evaluert i ettertid
  • Inspirasjon og godt fellesskap

Påmelding og priser

Påmelding til læringsnettverket gjøres ved å sende en e-post til Frikirkens innvandrer­konsulent: [email protected].
I e-posten må det oppgis hvilken menighet som melder seg på og navnene på ­deltakerne.

Påmeldingsfristen er gått ut. Ta kontakt på e-postadressen over om du og din menighet er interessert i å bli med i neste runde.

Grunnpris per menighet som deltar vil for hele løpet være 12 200 kroner. Dette dekker kostnadene for inntil 4 deltakere. Dersom det er med flere deltakere, vil det koste 2700 kroner per ekstra deltaker. Prisen inkluderer mat på alle fellessamlingene, undervisning samt en del undervisningsmateriell. Prisen inkluderer ikke kostnader til reise eller overnatting.