Sammen om oppdraget

Israel

Allerede i 1910 startet Frikirken et arbeid blant jøder i Norge, og etter 2. verdenskrig begynte Frikirken å engasjere seg i Israel. I 2017 støtter Frikirken disse prosjektene i landet: 

Tel Aviv Outreach Center. Vi samler inn 360.000 kr i 2017

Frikirken har vært en fast støttespiller til Bibelbutikken i Tel Aviv siden 1983. Hovedvirksomheten er butikken. Her kommer folk innom for å kjøpe bibler og annen kristen litteratur og musikk, - og få en god samtale. Videre organiserer senteret aksjoner, der flere organisasjoner/kirker er med, for å dele evangeliet med folk på gatene og ved stranden i Tel Aviv. Andy Ball er leder, og han og medhjelperen Daisy har vært trofast og ivrige medarbeidere i dette arbeidet i år etter år. Frikirken har vært hovedstøttepartneren for dette arbeidet siden 1984.

Netivah. Vi samler inn 65.000 kr i 2017

De fleste messianske ungdommene er de eneste troende i sine klasser på skolen, og dette kan være vanskelig og utfordrende. Derfor gleder de seg veldig til å komme til konferansene som Netivah arrangerer, og de får mulighet til å være sammen med mange andre troende israelske ungdommer. Netivah´s mål er å styrke troen til messianske ungdommer gjennom deres lokale menigheter. 

Prosjekt: Netivah-leirer. Frikirken samler inn 50.000 kr i 2017
Netivah planlegger 16 leirer/konferanser i 2017, for ulike ungdomsgrupper. 12.-14. Mai 2017 skal Netivah ha en ungdomsleir for 14-18 åringer. Vi i Frikirken/Fribu ønsker å sponse denne leiren sånn at 400 ungdommer kan komme. Budsjett: 50 000 kr (da betaler også deltakerne cirka halvparten av sin egen deltakeravgift).

 

Beit Eliahu

Dette er en messiansk menighet i Haifa, og Shmuel Aweida og hans norske kone Bjørg er pastorpar. Frikirken har vært med på å dekke pastorlønn her i mange år, men faser det nå ut slik at menigheten kan bli mer økonomisk uavhengig.

Israel i dag

Israel har 8,0 mill innbyggere (2016). Av disse er ca 76 % jøder og ca 20 % palestinere. Befolkingen vokser med ca 2% hvert år. Mye av dette er innvandring. Det er en stor russisktalende gruppe jøder i Israel nå, etter mange års innvandring fra Russland og de tidligere sovjetstatene. Også mange etiopisk-jødiske innvandrere er å se i landet. De kristne jødene i Israel bruker benevnelsen ”Messianske”, fordi de tror at Jesus er den lovede Messias. Antall messianske jøder i Israel vokser, og det er messianske menigheter over hele landet.

Oppdatert 2017 03 09