Sammen om oppdraget

Ressurser: Frikirkens misjonsarbeid 100 år i 2016

 

 

På denne siden legger vi ut materiell som Frikirketorget produserer i løpet av jubileumsåret. Titt innom av og til og se etter oppdateringer.

 

 

Her er et forslag til powerpoint som kan brukes på jubileumsgudstjenesten i oktober.

 

 

 

 

 

 

 

Torveig og Per Kivle forteller fra et langt liv som Frikirkens utsendinger i Japan.


Se også intervju i Budbæreren.

Alle Frikirkens menigheter er invitert til å være med å markere misjonsjubileet. Hver menighet har fått en minnepinne med materiell som kan brukes til markering gjennom året. Deler av materialet finner du her.
Respons på minnepinnen og innspill til ytterligere materiell, kan gis til misjon@frikirken.no.
 

 

Bilde av rollupRollupen som ble presentert på Arbeidermøtet, kan bestilles med e-post til inge.auberg@frikirken.no. Fyll inn opplysningene som ligger klar i dette e-postutkastet.

 


 

 

Bilde av Budbærerens jubileumsnummerI mars 2016 kom Budbæreren med stort jubileumsnummer. Frikirkens menigheter kan bestille dette i flere eksemplarer ved e-post til post@frikirken.no.

 

 

Gudstjeneste-logoLogo for jubileumsgudstjenesten i oktober.
 

 

Intervju med Anne-Lise og Torstein Baltzersen, Frikirkens utsendinger til Mali.

 

Video om Frikirkens utsending til Japan, Marianne B. Jacobsen, i forkant av utsendelsen i 2013.

 

Hør sommerhiten om Frikirkens arbeid i T-rkia!