Sammen om oppdraget

Mandat og målsetning

Retningslinjer for Frikirkens Klimautvalg

1  Mandat
Klimautvalget er en ressursgruppe som arbeider på oppdrag fra synodestyret.

2  Valg
Klimautvalget består av 4-6 medlemmer.  Det er ønskelig at en representant fra FriBU og en representant for Stavern Folkehøyskole, Fredtun sitter i utvalget.
Synodestyret oppnevner medlemmene til Klimautvalget.

3  Konstituering og arbeidsrutiner
Klimautvalget konstituerer seg selv.
Klimautvalget forbereder og fremmer saker for synodestyret i aktuelle spørsmål.
Utvalget kan selv ta initiativ overfor Frikirketorget og synodestyret i klima- og miljøsaker.
Klimautvalget fungerer som en ressurs for menighetene i klimarelaterte spørsmål.

4  Møter
Klimautvalget møtes etter behov.

5  Arbeidsoppgaver
Klimautvalget arbeider med klimarelaterte spørsmål og skal følge opp intensjonene i utredningen Kirken og klimautfordringen fra synoden 2008.
Vedtaket fra synoden 2008 er retningsgivende for det videre arbeidet.
• Synoden stiller seg i all hovedsak bak dokumentet ”Kirken og Klimaendringen”. Dette gir et godt grunnlag for videre handling. Det gjelder innen eget kirkesamfunn, i våre menigheter, virkegrener og i vår undervisning og forkynnelse. Det gir også et godt grunnlag for vår kirke til å tale inn i det økumeniske miljøet og overfor våre styresmakter når det er naturlig.
• Synoden ber om at anliggendet i dokumentet følges opp videre.
• Synoden vil peke på at vi som kristne må gå foran og vise at det er mulig å endre adferd og livsstil, i kjærlighet til skaperverket og medmennesker.

Klimautvalgets leder kan kontaktes på e-post: Kjell Wiik kjell.wiik@tussa.com.

Oppdatert 2014 05 30

Oppdatert 2014 05 30