Sammen om oppdraget

Menighetsveileder

Kan du gi en kort presentasjon av stillingen din?
- I menighetsutvikling har vi fokus på hvordan vi kan hjelpe menigheter til å være misjonale – til å være menigheter som er med å oppfylle oppdraget om å gjøre folkeslag til disipler – i Norge i dag. Stillingen som menighetsveileder er en selvstendig jobb, og krever at du kan ha mange baller i luften samtidig.  Hoveddelen av jobben består av veiledning av enkeltpersoner og menigheter, møter med eldsteråd/menighetsledelse, undervisning, inspirasjon og forkynnelse. Hovedfokus for meg er arbeid med smågrupper i menighetene og hjelp til menigheter som ønsker å satse på smågruppearbeid. Men jeg jobber også med mer generell veiledning i forhold til menighetsutvikling. 

Hvor lenge har du vært i jobben?
- Jeg begynte i 50 prosent i 2008, og utvidet til 100 prosent i 2009 – så det vil vel si i snart seks år.

Hvordan vil du beskrive en typisk dag på jobb?
- Det finnes ingen typisk dag på min jobb, de er alle forskjellige. Jobben krever stor fleksibilitet, da det er mye arbeid i helger og på kvelder. Et typisk menighetsbesøk kan for eksempel være i en helg hvor jeg fredag kveld kan ha møter med ledere/pastor, lørdag kan ha en form for seminar/undervisning, og søndag deltar på gudstjenesten med forkynnelse mv. Og innimellom disse samlingene blir det ofte ulike typer veiledningssamtaler med enkeltpersoner.  Ellers kan menighetsbesøkene også være en kveld hvor jeg enten har møter med menighetsledere eller smågruppeledere, eller hvor jeg har en form for inspirasjonssamling med en større gruppe i menigheten. Har jeg kontordager på hjemmekontor legger jeg opp dagene slik det passer meg. Slike arbeidsdager består av forberedelser og etterarbeid i forhold til menigheter jeg veileder, en del telefoner, samtaler med enkeltpersoner, noen ganger møter i prosjektgrupper/arbeidsgrupper og så videre. 

Hva er det som motiverer deg i jobben din?
- Jeg motiveres av å kunne arbeide med det jeg opplever som aller viktigst; å være med å gjøre Guds rike og Jesus kjent for mennesker rundt oss. Det å være med å inspirere til dette og gi hjelpemidler til hvordan vi kan gjøre dette på en god måte, gir stor glede. Det mest motiverende er når jeg ser at veiledning/undervisning har vært til hjelp for enkeltmennesker eller menigheter, når jeg hører om forandringer i hvordan smågruppene fungerer, hvordan mennesker blir mer frimodige i forhold til å dele tro, og så videre. 

Hvis du var jobbsøker i dag, er din nåværende stilling en type jobb som du kunne tenke deg?
 - Absolutt!

Navn: Unni Westli
Stilling: Menighetsveileder
Sivilstand: Singel
Bosted: Drøbak
Menighet: Sarpsborg Frikirke