Misjonsressurser

bonnefolder-vaar2018-tekst

Informasjon

Fordi Frikirken arbeider i sensitive områder, er informasjonen på nettsidene begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter:

  • Pastor/menighetskontor får info gjennom menighetsposten den 1. i hver måned.
  • Inntrykk fra arbeidet postes i facebookgruppa "Frikirken – med evangeliet til unådde". Du må søke om medlemsskap.
  • Vi bruker e-post. Du kan be om informasjon fra Frikirkens hovedkontor og motta nyhetsbrev fra utsendingene i bestemte land.
  • Aktuelle bønneemner finner du i bønnefolderen.

📧 Send e-post til Frikirkens misjonsavdeling (åpner ny e-post i ditt e-postprogram)
🔗 Lenke til oppdatert bønnefolder for Frikirkens misjonsarbeid.

Aktuelt: Filmsnutter fra Japan.

🔗 Lenke til video fra arbeidet i Japan (for barn).
🔗 Lenke til video fra arbeidet i Japan (for alle).

speidermerke-misjon-liten