Sammen om oppdraget

Misjonale menigheter

Dette er et prosessverktøy som hjelper menighetens medlemmer til å utvikle en misjonal livsstil i hverdagen. Videoene nedenfor presenterer elementer i opplegget sammen med erfaringer fra Bryne Frikyrkje.

Noe for din menighet?

Misjonale menigheter-prosessen ledes av Frikirketorgets erfarne coacher og undervisere. Gjennom prosessen kartlegges talenter og nådegaver som er i menigheten. Menighetens nettverk blir beskrevet og den kollektive troshistorien nedtegnes.
I løpet av prosessen er det fire undervisningsdager, der temaene har utgangspunkt i en fortelling i Nytestamentet der Jesus sender ut sine disipler (Luk 10). Det handler om
  • å velsigne de som er i våre nettverk
  • å ha fellesskap med de som er i våre nettverk
  • å møte behov hos de som er i våre nettverk
  • å dele evangeliet med de som er i våre nettverk.
Gjennom prosessen skjer det en gjensidig ansvarliggjøring mot en misjonal livsstil i hverdagen.

Det sendes årlig brev til menighetene om mulighet til å søke om deltakelse. Prosessen forutsetter at minst 60 % av menighetens aktive medlemmer deltar, og at menigheten tar sin del av utgiftene.

Frikirkens coacher og undervisere:
Jon-Arne Frøyland
Lars Magne Ropstad
Ulf Børje Rahm
Unni Westli
Jon Arne Nygård
Arnfinn Løyning
Geir Leine Auestad
Heidi Garvik
Ann Christin Woldsund
Notto Moseid