Sammen om oppdraget

Misjonskontakt i Frikirken

Vi ønsker at menigheten skal ha eierskap til misjonsarbeidet, fordi misjon er noe vi gjør sammen. Misjonskontaktens oppgave er å sette misjon på agendaen i menigheten. Vi oppfordrer til at en eller flere misjonskontakter utnevnes på menighetens årsmøte.

Her er noen forslag til arbeidsmåter for misjonskontakten:

 • Søk medlemskap i facebookgruppen ´Frikirken – med evangeliet til unådde´ for å få den ferskeste infoen.
 • Motta nyhetsbrev fra den/de utsendingene menigheten ber spesielt for.
 • Ta gjerne kontakt med utsendingen – gi en kort respons på nyhetsbrev for eksempel, og fortell gjerne at dere ber for dem. Det oppmuntrer!
 • Bruk de ressursene som finnes – se for eksempel Verktøykassen for misjonsjubileet.
 • Pastor får info fra Frikirkens misjonsarbeid gjennom menighetsposten den 1. i hver måned. Etterspør nyheter.
 • Ta kontakt med misjonsstaben ved spørsmål, tilbakemeldinger, tips, ideer osv.
 • Bruk bønnefolderen og sjekk ut FriBU sine innsamlingsprosjekter.
 • Sjekk Frikirkens prosjektkatalog sammen med pastor, hvis dere ønsker å samle inn til noe spesifikt. Brukernavn og passord er gitt gjennom menighetsposten.
 • Finn muligheter for å informere – i gudstjenesten, misjonsforeningen, eller i barne- og ungdomsarbeidet. Bruk oppslagstavle (men husk sikkerhetshensyn).
 • Tenk ut måter å samle inn penger til misjon på – Misjonssøndag? Misjonsløp? Misjonskvelder? Misjonscafe?
 • Kan menigheten samarbeide med andre menigheter i området og lage en felles misjonssøndag?
 • Følg med når det er muligheter for å reise ut – for eksempel på team, Bridgebuilders el.l

Oppdatert 2017 03 20

Kontakt Ingjerd Bandak i misjonsstaben hvis du har spørsmål.