Sammen om oppdraget

Misjonslandene

Frikirkens arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2018 har Frikirken ni egne utsendinger; fem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Frikirken støtter lokale medarbeidere i Mali. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

På grunn av sikkerheten til utsendinger og kontakter, er informasjon på nett vanskelig når det gjelder noen av landene og prosjekter Frikirken er involvert i. Mer informasjon ved henvendelse til Ingjerd Bandak.