Sammen om oppdraget

Momskompensasjon

Les informasjonsark og fyll ut ett av skjemaene nedenfor.
De som har driftskostnader under 5 mill kr kan bruke Word-skjema.
Ved driftskostnader over 5 mill kr må man bruke Excel-skjema.
Dokumentasjon av søknadsgrunnlag og fradragsposter må leveres. Legg ved årsregnskapet for 2016, med oppstilling over eventuelle fradragsposter. Har menigheten lokallag med eget regnskap (f.eks søndagsskole), må kopi av dette legges ved. Ved eventuell kontroll fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er dette dokumentasjon av søknadsgrunnlaget.  
Fristen for innsending av 2016-grunnlaget er 1.juni 2017.
Send til sdyrhol@knifregnskap.no.