Sammen om oppdraget

Ny personlov

Alle arbeidsgivere må forholde seg til de nye personvernreglene fra mai neste år. Da stilles det enda strengere krav til oversikt, og oppbevaring av personalopplysninger. Men også utfra dagens lovverk, er det nyttig med et egnet personalsystem. Vi tilbyr menighetene å bli med som brukere av et enkelt system utviklet i samarbeid mellom Virke, Itet og 4Human. Et godt hjelpemiddel for lagring, ajourhold av opplysninger og dokumenter som gjelder ansatte (eventuelt også frivillige medarbeidere). Også for registering og oppfølging av blant annet sykefravær, ferie/annet fravær, andre hendelser, medarbeidersamtaler osv. For nærmere informasjon ta kontakt med personalrådgiver Hilde Charlotte Mørland på tlf. 901 42 055.