Sammen om oppdraget

Pastor

Kan du gi en kort presentasjon av stillingen din?
- Å være pastor er spennende og varierende. Jeg jobber i team med tre kjempeflinke medarbeidere, der vi alle har våre tydelige ansvarsområder. Jeg er leder for staben, bruker mye tid på forkynnelse, relasjonsbygging, på eldre og barn.

Hvordan vil du beskrive menigheten din?
- Fredrikstad er en spennende menighet som har vært i kontinuerlig vekst de siste 12-13 årene. Vi har nå cirka 235 medlemmer med stemmerett. Det er mange barn, unge familier og folk på min egen alder. Stadig kommer det nye. Vi har blant annet en flott speidergruppe, Soul Children-kor, familiekor, fredagsklubb for tweens, ungdomsklubb og misjonsforening og formiddagstreff.

Hvor lenge har du vært i jobben?
- Jeg har vært pastor siden 2006.

Hvordan vil du beskrive en typisk dag på jobb?
- Det finnes knapt en typisk dag på jobben. Det er noe av det som gjør den så spennende.

Hva er det som motiverer deg i jobben din?
- Gleden over å kunne være med og skape et fellesskap der folk kan møte Jesus, bli inkludert, bli bevart og vokse i troen. Daglig å kunne hente inspirasjon hos Gud og gode medarbeidere.

Hvis du var jobbsøker i dag, er din nåværende stilling en type jobb som du kunne tenke deg?
- For meg er dette verdens beste jobb! Jeg har ikke angret en dag på at jeg valgte å slutte som journalist og begynne som pastor for åtte år siden.

 

Navn: Per Eriksen
Stilling: Pastor
Sivilstand: Gift, to sønner
Bosted: Fredrikstad
Menighet: Fredrikstad