Sammen om oppdraget

Et folk i Sentral-Asia

På grunn av sikkerheten til våre utsendinger og deres kontakter, kan vi ikke være spesifikke på nett når det gjelder landet vi jobber i og hvilke prosjekter vi støtter. Ta kontakt på misjon@frikirken.no for mer info.

Fra 2012 er Frikirken engasjert i et land i området. Vi samarbeider med organisasjoner og kirker innen evangelisering og disippelbygging, barne- og ungdomsarbeid, samt kristent mediearbeid. Målet er å forkynne evangeliet i ord og gjerning for et folk som trenger Jesus. Vi ønsker også å bidra til sunne og bærekraftige menigheter. Av en befolkning som teller mange titalls millioner mennesker er mindre enn en promille kristne.

To utsendinger fra Frikirken er i landet. Utsendingene arbeider gjennom en organisasjon som har den samme målsettingen som oss; å dele det glade budskap med folket. Sammen ønsker vi å se folk som kommer til tro og følger Ham som er veien, sannheten og livet.

Kirken i landet

Selv om 99 prosent er muslimer, så har det helt siden pinseunderet i Jerusalem vært kristne i dette geografiske området. I løpet av de første tusen år i kirkens historie hadde den stor utbredelse der. I dag er det i underkant av 100.000 ortodokse kristne, men de tilhører andre folkeslag enn den gruppen vi søker å nå. Antallet protestantiske kristne er svært lavt. Det er en ung og voksende evangelisk kirke i landet, og den påvirkes lett av nye strømninger og ideer. Dette kan være bra, men kirken trenger sårt å finne sin egen identitet.

Nyere historie

Området er urolig og i medias søkelys også i Norge. Terror er ikke uvanlig.

Oppdatert 2017 03 06