Sammen om oppdraget

Skjemabank

Skjema til bruk for Frikirkens menigheter og andre organer. Referanser til offentlige skjemaer åpner i ny fane og man må av og til lete litt nedover på sidene.
 
Barn og unge
Melding om barns kirketilhørighet (offentlig)
Dåpsattest BM
Dåpsattest NN
Bekreftelse på konfirmasjon BM
Stadfesting av konfirmasjon NN
Bevitnelse om gjennomført konfirmasjonsundervisning BM
Vitnemål om gjennomført konfirmasjonsundervisning NN
 
Medlemskap
Attest om innmelding i trossamfunn (offentlig) BM
Vitnemål om innmelding av trudomssamfunn (offentleg) NN
Overføring av medlemskap mellom menigheter i Frikirken BM
Overføring av medlemskap mellom kyrkjelyder i Frikyrkja NN
Flyttemelding (uten overføring av medlemskap) BM
Flyttemelding (uten at medlemskapen vert overført) NN
Utmeldingsskjema (offentlig)
 
Livets gang
Veileder til ekteskapet (offentlig)
Gravferd (offentlig)
 
Økonomi
Reiseregning (Excel)
Refusjonsskjema (Excel)
Diettgodtgjørelse (Excel)
Momskompensasjon ved driftskostnad under 5mill (Word-dok)
Momskompensasjon ved driftskostnad over 5mill (Excel-dok)
Årsoppgave skattefrie gaver
Følgeskriv til samlet oppgave over gaver med skattefradrag
Statistikkskjemaer. Disse legges ikke ut her, men sendes menighetene i desember hvert år.
For søknad om støtte til kjøp av varmepumpe i kirkelokalet, se informasjon på denne siden.
 
Pastor og eldste
Melding om tilsetting/fratreden/forflytting av prest/forstander i trossamfunn (offentlig) BM
Melding om tilsetting/fråtreden/forflytting av prest/forstandar i trussamfunn (offentleg) NN
Erklæring fra prest/forstander i trossamfunn (offentlig) BM
Lovnad frå prest/forstandar i trudomssamfunn (offentleg) NN
​Kallsbrev for eldste og pastortjeneste i menighetene
Kallsbrev for annen tjeneste som forutsetter kall
Ordinasjonsbevis BM
Stadfesting av ordinasjon NN
Taushetserklæring
Innsettelsesbekreftelse

Personal
Egenmelding ved sykdom (Word-skjema)
Lønnsplasseringsskjema (Excel) Beregn 1-2 ukers behandlingstid.
Arbeidsavtale ved ansettelser i Frikirken
Ansettelsesskjema
Endringsskjema
Avslutningsskjema
Søknad om overføring av ferie
Avtale om overføring av ferie
Skjema for medarbeidersamtaler
Søknads- og rapportskjema for permisjoner
Honorar for enkeltoppdrag