Sammen om oppdraget

Styring i lokalmenigheten

Hvordan kan lokale Frikirke-menigheter organisere seg for best mulig å ivareta de funksjoner som er nødvendige for å kunne styre og lede godt. Synodestyret har utarbeidet en veiledning omkring denne tematikken. Første del er en kort beskrivelse av mulighetene. I Vedlegg 1 og 2 vil dere finne mer detaljert behandling av ulike spørsmål og muligheter.

Veiledning og vedlegg er samlet i dette dokumentet.

____________________

Du trenger Adobe Reader (lenke åpner i egen fane) eller en annen pdf-leser for å vise det lenkede dokumentet.

Oppdatert 2016 05 04