Sammen om oppdraget

Ressursbase for menighetshelse

En sunn, levende menighet er en menighet som vokser, modnes og multipliseres på alle områder og som har gode relasjoner internt, til Gud, og til verden omkring. En menighets helse handler om menighetens sunnhet og hvordan den etableres, utvikles og ivaretas.

I en sunn menighet er følgende relasjoner på plass og fungerer:

Opp-relasjonen.  Menigheten som fellesskap har den treenige Gud i sentrum og tilber ham i ord og handling. Menighetens medlemmer har Jesus som herre i sine liv og har en nær relasjon til den treenige Gud.

Inn-relasjonen.  Menigheten er et fellesskap som lever ut det budet Jesus ga sine disipler - ”dere skal elske hverandre”. Dette gir seg utslag både i holdninger, ord og handlinger.

Ut-relasjonen.  Menigheten som fellesskap har sunne relasjoner til samfunnet den er en del av og er en aktiv aktør i dette samfunnet. Medlemmene har sunne relasjoner inn i de nettverk de har, og lever livet som etterfølgere av Jesus i hverdagen.

Denne basen inneholder verktøy som Frikirken anbefaler brukt i arbeidet for å skape sunne og levende menigheter som modnes, vokser og multipliseres i alle ledd og som har gode relasjoner til Gud, hverandre og verden. Slike verktøy kan for eksempel være en test, en ressursperson eller en modell/metode.


 

Klikk på termometeret for en liten sjekk på din menighets helse.

Oppdatert 2015 10 14