Sammen om oppdraget

Synodestyrets protokoll januar 2018