Sammen om oppdraget

Troshistorie

Din troshistorie er din egen fortelling om hvordan du kom til tro og hvordan din tro har utviklet seg til det den er i dag. Å jobbe med troshistorier er et redskap for enkeltpersoner eller som gruppe/menighet. Det hjelper folk til ærlighet og åpenhet, til refleksjon om eget liv og tro og til vekst og modning. Når en menighet jobber med troshistorier, vil det hjelpe fellesskapet til å forstå hverandre på en ny og annerledes måte.

Jens Petter Jørgensen har sammen med Leif Gunnar Engedal utarbeidet en ’manual’ for arbeidet med troshistorier i grupper.

Veileder i Frikirken:
Jens Petter Jørgensen