Sammen om oppdraget

Verktøykassa for misjonsjubileet

Alle Frikirkens menigheter har fått en minnepinne med materiell som kan brukes til markering gjennom året. Noen av ressursene ligger til fri nedlasting nedenfor.

Du som er ansatt eller frivillig medarbeider i en menighet i Frikirken, kan ta kontakt med menighetskontoret for å fylle opp verktøykassa med de interne ressursene.

Last ned filer ved å høyreklikke og velg "Lagre lenke som..." eller lignende alternativ (Windows) eller Ctrl + museklikk og velg "Last ned koblet fil" (Mac)

1) Viktig
Jubileumslogo
Les meg-fil.
Jubileumsgudstjeneste - opplegg
Jubileumsgudstjeneste - logo

2) Innsamling
Tipsliste - misjonsaktiviteter for barn og unge
Innsamlingsaksjon Mali
Innsamlingsaksjon Midtøsten

3) Temasamlinger (fås hos ditt menighetskontor)
Konfirmantopplegg om Bridgebuilders.
Søndagsskoleopplegg for samlinger om bl.a. Japan og Mali.
Tweensopplegg for samling om Japan.
Sketsj og bibelverslek for ungdom
Lysbildepresentasjon "Det uferdige oppdraget".
To samtaleopplegg for voksne.

4) Til utskrift (fås hos ditt menighetskontor)
Frikirkens misjonshistorie 1991-2016
Landfakta
Kart
Landfakta tilpasset tweens

5) Til skjerm (fås hos ditt menighetskontor)
Dette er en rekke med små videosnutter der Frikirkens utsendinger deler kall og erfaringer.

Tilbake til hovedside for jubileet.
 Du trenger Adobe Reader (lenke åpner i egen fane) eller en annen pdf-leser for å vise filene i Verktøykassa.

Respons på minnepinnen og innspill til ytterligere materiell, kan gis til misjon@frikirken.no.

Oppdatert 2016 05 25