Grafisk profil

Her er Frikirkens fargepalett, logo samt kontaktinfo til Frikirkens øverste ledere. Pressemeldinger vil også legges ut her.

 

 

Fargepalett

Hovedfarger

 
Skjerm: #C63A0A
RGB: 198, 58 10
Trykk: C0 M83 Y99 K4
PMS: 173C
 
Skjerm: #ebe9e4
RGB: 235, 233, 228

Trykk: C3 M3 Y6 K7
PMS: Warm Gray 1C

Sekundærfarger

 
Skjerm: #f56553
RGB: 245, 101, 83

Trykk: C0 M72 Y65 K0
PMS: 486C
 
Skjerm: #fccb4d
RGB: 252, 203, 77

Trykk: C0 M21 Y77 K0
PMS: 7404C
 
Skjerm: #21bfb7
RGB: 33, 191, 183

Trykk: C69 M0 Y37 K0
PMS: 3252C
 
Skjerm: #2e657d
RGB: 46, 101, 125

Trykk: C76 M37 Y25 K34
PMS: 7698C
 
Skjerm: #91215d
RGB: 145, 33, 93

Trykk: C22 M91 Y11 K35
PMS: 7433C
 
Skjerm: #243061
RGB: 36, 48, 97

Trykk: C90 M76 Y15 K41
PMS: 2118C
 

Logo med menighetsnavn

Når logoen skal stå sammen med menighetsnavnet, skal skrifftypen Helvetica Regular brukes.
Menighetsnavnet skal stå på linje med bunnen av F-en i Frikirken-logoen, og teksten begynner der streken etter F-en begynner.
Fargen på teksten er den samme som fargen brukt i logoen.
Se eksempel under.

Skrifttype

Frikirkens menigheter kan laste ned gratisversjon av vår profil-skrifttype Rift Soft Bold her

Den ser omtrent ut som dette
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå

📧 Send e-post om du trenger hjelp.

Synodens ledere

Pressemeldinger

Fra tid til annen vil det komme pressemeldinger fra Frikirken. De legges her.

For den løpende nyhetsformidlingen i Frikirken, se magasinetveien.no. De nyeste artiklene fra magasinet VEIEN står i kortform et stykke ned på forsiden på frikirken.no.

Gå til Budbæreren på nett (budbareren.no åpner i egen fane).

PRESSEMELDING AUGUST 2021

Misjons-Norge samler seg om unådde folkegrupper

Rekordmange misjonsorganisasjoner - hele 30 - står som arrangører av Unåddkonferansen M28 når det nest siste helg i oktober inviteres til storsamling i Bergen. Dette har aldri skjedd før i Norge! Målet er å løfte fokuset på alle de folkegrupper som ikke har hørt evangeliet.

- Etter en vellykket start de to forgående år, blir det i oktober arrangert en enda større Unåddkonferanse. Konferansekoordinator Glenn Tønnessen fra Troens Bevis Verdens Evangelisering er begeistret for at et samlet misjons-Norge nå står sammen om en slik mobilisering for verdens unådde.

Historisk og globalt har Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon i forhold til folketall.  Misjonsstasjoner, sykehus, kampanjer og støtte til lokale prosjekt har ført til store vekkelser blant flere folkegrupper.  Mye er oppnådd, men mye upløyd mark gjenstår. Fremdeles finnes det over 7000 unådde folkegrupper med under 2 prosent kristne.

- Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse. Det at de fleste norske organisasjoner med fokus på unådde nå står sammen er både historisk og profetisk. Vi går inn i en tid med stor betydning av å stå unisont sammen som kristne og som kristne organisasjoner, kirker og menigheter sier Tønnessen på vegne av arrangementskomiteen.

Blant 14 nye arrangører i år finnes et stort spekter av norske misjonsorganisasjoner, blant annet NMS, NLM, IMF, Pinsemisjonen, Misjonskirken Norge, Baptistsamfunnet og Åpne Dører.

En av disse er NMS. For generalsekretær Helge Gaard er konferansens tema «midt i blinken» siden NMS har hatt unådde folkegrupper i fokus siden 1842 med et globalt fokus på å bygge levende kirker.

- Det er fantastisk at vi er så mange misjonsinteresserte som på tvers av organisasjoner og kirkesamfunn kan stå sammen og inspirere hverandre gjennom M28 for å nå unådde folkegrupper med det gode budskap om Jesus.

Misjonsleder Per Ove Berg fra Credokirken tilføyer at konferansen åpner for nye spennende samarbeid som på tvers av organisasjoner ikke har vært sett på misjonsfronten i Norge tidligere:

- Dette er en historisk mulighet til at kristne i Norge kan mobilisere og samarbeide for å bidra til at alle unådde folkegrupper kan nås med evangeliet i vår generasjon.  

Hovedtalere på den to dager lange konferansen er Rita El-Mounayer fra den kristne TV-kanalen SAT-7, som kringkaster bl.a. i Midtøsten og Nord-Afrika, Daniel Pham som er feltleder for Troens Bevis og nasjonal kirkeleder i Vietnam samt Martha McComb fra Ungdom i Oppdrag.

Nytt av året er de mange workshops og nettverkssamlinger. Erik Jensen fra AsiaLink, som har hatt hovedansvaret for planlegging av disse samlingene, ser frem til et utvidet tilbud under konferansen:

- Alle workshops vil ha ulike fokus på unådde folkegrupper. I nettverkssamlingene ønsker vi at de som har liknende arbeid skal kunne utveksle tanker og ideer.

- Som arrangører av M28 er vi glade for å se hvordan fokuset på unådde folkegrupper skaper fellesskap på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser. Vi kan lære av hverandre og vi kan inspirere hverandre. Vi tror Gud kaller norske kristne til å bidra så evangeliet blir kjent blant alle folkegrupper, og vi ønsker å stå sammen i oppdraget inntil Jesus kommer tilbake, avslutter Glenn Tønnessen på vegne av arrangørkomiteen.

Konferansen har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen i Matteus 28 og arrangeres i år 22.-23. oktober. For mer info: unåddkonferansen.no

Arrangørlisten: IBRA Media Norge, Troens Bevis, AsiaLink, Credokirken Bergen, Tent, Israelmisjonen, BlitzPartner, Gå Ut Misjon, Salt & Glocal, IMI-kirken, Wycliffe, Frontiers, Frikirken, Norme, Uio, Normisjon, Åpne Dører, Evangelisk Orientmisjon, NLM, Norea Mediemisjon, Pinsemisjonen, DFEF, IMF, NMS, Misjonskirken Norge, Foursquare Norge, Share Mission Network, Det norske Baptistsamfunn, Kristens Fellesskap og Bibelmisjonen Sporos.