Cornerstone

I 2019 tok Frikirken i bruk Cornerstone. Dette multiverktøyet gir en god løsning for medlemshåndtering, kalender, kommunikasjon med grupper i menigheten, gave­registrering og mer.

I den installasjonen menighetene får er det inkludert en giverside som kan lenkes til menighetens eksisterende nettside. Men menigheter i Frikirken som ønsker det, kan få hele nettsiden sin publisert gjennom Cornerstone. Se den lenkede siden nedenfor for dette tilbudet.

🔗​ Les info og tilbud om nettsider gjennom Cornerstone.

Statistikk og oppmøteregistrering

Registrering av oppmøte på gudstjenester skal kun skje med antall frammøte, ikke hvem som har vært til stede.

Registrering av personidentifiserbart oppmøte må kun gjøres dersom man har et rettslig grunnlag, f.eks. der opplysningene skal brukes for søknad om studiestøtte. Ved behov for slik registrering anbefaler vi følgende retningslinjer:

  • Etabler skriftlige rutiner
  • Informer de som blir registrert om formålet
  • Innhent samtykke og registrer det i Cornerstone 
  • Registrer kun det som er nødvendig av opplysninger 
  • Ikke bruk opplysningene til andre formål enn det samtykket er gitt for 
  • Slett opplysningene så snart behovet for registreringen faller bort (senest 10 dager etter at søknad er sendt)


NB. For å sikre en lovmessig beskyttelse av personidentifiserbare data i Cornerstone anbefaler vi bruk av bank ID ved pålogging, det gir en vesentlig bedre sikkerhet enn brukernavn, passord og SMS-kode. Databehandleravtalen vi har i kontrakten med leverandøren av Cornerstone pålegger taushetsplikt for alle eksterne som i perioder har en begrunnet tilgang til persondata (for vedlikehold/support). I tillegg skal alle ansatte i Frikirken som får brukertilgang til Cornerstone ha signert på taushetserklæring.
 

Her er en kort veiledning for registrering av oppmøte:

1. Første skritt er å registrer hendelse i kalender. Tilgang til kalender finnes i menyen til venstre. For å slippe å skrive inn generell informasjon om hendelsen/gudstjenesten er det en kopifunksjon som vi anbefaler å benytte. Når første gudstjeneste er registrert kan den kopieres ved å gjøre det til en gjentagende aktivitet som så kan redigeres med aktuelle detaljer.

2. Oppmøteregistrering finnes i menyvalget som er formet som en kalender med stjerne. Der velger man hendelse/gudstjeneste og får opp et bilde med oversikt over alle personer som er registrert i Cornerstone. Øverst på siden ligger et valg som heter «Før totalt oppmøte» - der føres antall deltakere.

Det er hjelp å få

Menighetenes Cornerstone har en egen hjelpemeny. Dette er første punkt å sjekke for brukere som lurer på hvordan en oppgave skal løses.

Fra 20. mars 2020 har Knif Regnskap overtatt den rollen Kommunion har hatt i utviklingsfasen og det er opprettet en egen e-post for alle henvendelser om support.

Send supporthenvendelse til [email protected].

Brukergruppe for Frikirkens Cornerstone

Cornerstone-brukere i Frikirken bør være med i brukergruppen på Facebook. Dette er svært nyttig for å få svar på spørsmålene dine. Du kan også dele erfaringer og hjelpe andre. Ansatte i Kommunion og på Frikirkens hovedkontor er aktive i gruppa. Du må bli lagt til av en administrator. Følg lenken under.

Gå til Frikirkens brukergruppe for Cornerstone.