Sammen om oppdraget

Menighetsplanting i frikirken

Frikirken satser sterkt på menighetsplanting! Synodemøtet i 2014 besluttet at vi skal arbeide for 10 nye menighetsfellesskap innen 2020. Arbeidet har kommet godt i gang. Det er allerede plantet to menigheter, og flere nye satsinger er på gang.

Samtidig arbeides det med å tydeliggjøre hvordan vi tror at menighetsplanting på best mulig måte kan skje i Frikirken. I videoen nedenfor oppsummerer Øivind Augland ulike faser i menighetsplanting og hva som er viktig å gjøre i de ulike fasene. Han snakker også om viktigheten av å ha det godt støtteapparat rundt menighetsplantinger og hvordan ulike menigheter som kanskje ikke selv planter, kan være en støttemenighet for de som planter.

Se flere ressurser i venstremenyen.

Oppdatert 2016 09 21