Menighetsplanting i Frikirken

Menighetsteamet veileder ved menighetsplantinger

Menighetsteamet ved Frikirkens hovedkontor fasiliterer for, og bistår i, menighetsplanting og menighetsutvikling i samhandling med FriBU og tilsynsorganene.

Leder for menighetsplanting er Eirik Austeng

Gjennom menighetsteamet har Frikirken eierskap i treningsprogrammet for potensielle ledere og menighetsplantere, kalt M4. Frikirken er også med i SENDT, et tverrkirkelig nettverk som arbeider med menighetsplanting, samt deltakere på den årlige kirkeplantingskonferansen Exponential. 
Synodestyret vedtok i mai 2021 en ny strategi for menighetsplanting som menighetsteamet vil arbeide ut ifra i årene fremover.  

Menighetsplanting

Frikirken satser sterkt på menighetsplanting og har som mål i perioden 2018–2024 at alle menigheter har startet minst ett nytt fellesskap, smågruppe eller større fellesskap, som når nye mennesker. Kirken ønsker å starte åtte nye menighetsfellesskap i denne perioden.

I videoen oppsummerer Øivind Augland ulike faser i menighetsplanting og hva som er viktig å gjøre i de ulike fasene.

Se Frikirkens målplan for 2018–2024, overskriften «Jesus til nye mennesker»

logo-m4

Prosessverktøy

For deg som ønsker å lede, bygge, pionere og multiplisere menigheter og forsamlinger i Norge, anbefaler vi M4ready. Programmet er lagt opp som en prosess som går over 9 måneder. Høsten 2019 startet M4ready opp fire steder: Oslo, Bergen, Kristiansand og Songdal. 
 
For mer informasjon og påmelding se m4norge.no/m4ready.

Se informasjon om M4ready på M4 Norge sitt nettsted

Hvorfor stopper det opp?

I mange menigheter stopper veksten i antall når man er mellom 120 og 200 på gudstjenestene. Hva gjør at veksten stopper opp?

I videoen gjennomgår Øivind Augland vekstfaser og hindringer for å vokse videre. Han vektlegger fokus på å multiplisere eller plante nye fellesskap.