Nettsider i Cornerstone

I menighetenes Cornerstone-installasjon er det inkludert en giverside som ­kan lenkes til menighetens eksisterende nettside. Men menigheter som ønsker det, kan få hele nettsiden sin publisert gjennom Cornerstone. Per november 2020 har 34 av Frikirkens menigheter benyttet seg av dette.

Fordelene

Fordelene med nettsider i Cornerstone er:

 • Driftsutgiften dekkes av Frikirkens hovedkontor. Kostnadene nevnt i tilbudene nedenfor er engangsbeløp. 
 • Menigheten får samme leverandør for medlems­håndtering og nettside.
 • Pub­lisering og ­vedlikehold skjer i samme ­verktøy som ­medlemshåndteringen. Færre ting å lære.
 • Det er kobling mellom giversiden og ­gaveregistreringen i medlemsdatabasen.
 • Nettsidene følger myndighetenes krav til ­sikkerhet for nettsider og personopplysninger.
 • Sidene tilpasses automatisk til enheten som brukes, enten det er mobil, nettbrett eller ­datamaskin (responsivt design).
 • Sidene er optimalisert for å fylle kravene til universell utforming.

Nettsidemal

Kommunion (som leverer Cornerstone) og Frikirkens hovedkontor har laget en nettsidemal som kan skaleres til menighetens behov. Sidene har Frikirkens logo, en menylinje og knapper for sosiale medier øverst. Hoveddelen består av én spalte. Nederst er det et bunnfelt med kjerne­opplysninger.

Det er tre skaleringer å velge blant. Vi har antydet litt om hva slags behov og ressurser som kan henge sammen med menighetens valg av pakkeløsning. Prisene er kostnaden for oppsett.

Enkel

Denne pakken passer for menigheter med et begrenset behov og med liten kapasitet til å vedlikeholde nettsiden.

 • Pris: 6.250 kr inkl mva + utgiften til endring av IP-adresse (ca 500 kr).
 • Oppsett: Kommunion setter opp siden med det innholdet menigheten leverer, og hjelper til med å legge ut siden.
 • Brukeropplæring: video.
 • Innhold: Forside, én underside, kalenderside og ­giverside – til sammen fire sider.
 • Forside og underside kan ha foto, tekst og ”hvem er vi”-vindu.
 • Kalenderen er en enkel matrise med opplysninger fra internkalenderen i Cornerstone.

Se eksempel: https://admin.frikirken.no/enkel/

Standard

Denne pakken passer for menigheter med behov for flere (og til og med mange) undersider, og som har kapasitet til å vedlikeholde siden i det minste 3-4 ganger månedlig.

 • Pris: 11.250 kr inkl mva + utgiften til endring av IP-adresse (ca 500 kr).
 • Oppsett: Kommunion gir starthjelp og videoundervisning. Oppbyggingen krever noe tid for en ansvarlig person.
 • Brukeropplæring: video.
 • Innhold: Som ENKEL, men kan bygges ut med mange undersider og tilpasset ­menystruktur. Dessuten:
  • forside med ­kalenderfokus, annonseringsvindu og podcast.
  • detaljsider for kalenderhendelser
  • podcast-arkiv med detaljsider for hver podcast

Se eksempel: https://admin.frikirken.no/standard/

Max

Max-pakken passer for menigheter som har avanserte behov og som har kapasitet til jevnlig vedlikehold av nettsiden.

 • Pris: 16.250 kr inkl mva + utgiften til endring av IP-adresse (ca 500 kr).
 • Oppsett: Egeninnsats i samarbeid med Kommunion (inntil 4 konsulenttimer). Videohjelp er også tilgjengelig.
 • Brukeropplæring: video + 1 time konsulenttid.
 • Innhold: Alt fra STANDARD, pluss:
  • nyhetsmating på forsiden
  • mulighet for å tegne seg for nyhetsbrev
  • forsideslider med rullerende bilder
  • fleksibelt bunnfelt.

Se eksempel: https://admin.frikirken.no/max/