Teams og epost

Hovedkontoret administrerer en Microsoftlisens for de fleste av Frikirkens menigheter. I ordningen inkluderer dette e-postadresser som eksempelvis ser slik ut: [email protected]

Av GDPR-hensyn ønsker vi IKKE å ha yrkestitler i epostadressen, men navn. Folk skal vite hvem det er de sender mail til. Det er til en person og ikke til en tittel.

Trenger din menighet en slik e-postadresse til nyansatte, kontakter du [email protected]

Er din menighet med på Frikirkens Microsoftlisens, har dere tilgang til å bruke TEAMS som en egen samarbeidsapp. Vi oppfordrer menighetene til å bruke Teams, som et verktøy i egen menighet og i kommunikasjonen med andre menigheter i Frikirken. Hovedkontoret bruker også dette i samarbeid med lokalmenigheter. Vi bruker Teams også som plattform for bl.a. prosjektgrupper og digitale samlinger/webinarer. Ønsker dere ett team for lokalmenigheten på Teams, oppretter vi dette for deg. Kontakt: [email protected]

Ønsker du å lære av hvordan hovedkontoret har brukt Teams siden 2019, kan du lese gjennom vårt interne notat her.

Hovedkontoret har ikke support på dataopplæring, men henviser til relevant læringsmatriell.

For å lære mer om Teams, anbefaler vi undervisningsvideoer fra Microsoft:

Generelt om Teams:

Litt mer om videokonferanser