Frikirkens misjonsarbeid

Unådde

Frikirken har et spisset fokus på å nå unådde med evangeliet. De fleste av dem bor i det såkalte 10-40 vinduet, som strekker seg fra Nord-Afrika, via Midtøsten og til Kina. Derfor er de 10 utsendingene våre også i dette området: fire i Japan, to i ‘et land’ i Sentral-Asia og fire i ‘et land’ i Midtøsten. Frikirken lønner også lokale medarbeidere i Mali, Israel og Palestina. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Taiwan og Etiopia. Vi har også et innvandrerteam, som sammen med menighetene arbeider for å nå innvandrere i Norge.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsteamet her.
Se oversikt over misjonsland.
Se dybdeartikkel om unådde folkeslag.
Les mer om synodens vedtak og debatten rundt Frikirkens misjonsstrategi i Frikirkens magasin VEIEN.

Bønn

bonnefolder_hosten2021-1

Bønn er en bærebjelke i hele Frikirkens arbeid, og vi trenger at menigheter og enkeltpersoner står sammen om dette. Mer informasjon og lenke til bønnefolderen ligger her.

Flere av Frikirkens utsendinger og partnere jobber og bor i områder med stor risiko. Derfor er informasjonen på nettsidene begrenset. Ønsker du informasjon direkte fra utsendingene, kan du be om å motta nyhetsbrev fra dem her.

Se Misjonsressurser.
Se informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
Lenke til bønnefolder vår/sommer 2024 (pdf).