Frikirkens misjonsarbeid

Enstemmig vedtak om å nå unådde med evangeliet

Frikirkens synodemøte (generalforsamling) valgte i juni 2022 å gi sin tilslutning til Frikirkens misjonsstrategi om å nå mennesker som defineres som unådde, med evangeliet. Samtidig ønsket ikke Synoden å redusere «misjonsgavens» betydning, men fastslo at «Frikirkens felles misjonsarbeid finansieres også i fortsettelsen av misjonsgaver fra menighetene.»

Les mer om synodens vedtak og debatten rundt Frikirkens misjonsstrategi i Frikirkens magasin VEIEN. 
 

kart-verden-10-40-small
10/40-vinduet

Be for utsendinger og arbeid

bonnefolder_hosten2021-1

Flere av Frikirkens utsendinger og partnere jobber og bor i områder med stor risiko. Derfor er informasjonen på nettsidene er begrenset, ønsker man informasjon direkte fra utsendingene kan du be om å motta nyhetsbrev fra utsendingene her.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid. I bønnefolderen deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten.

Folderen oppdateres to ganger i året, sist februar 2023. Takk for at du er med og ber!

Se Misjonsressurser.
Se informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
Lenke til bønnefolder vår/sommer 2023 (pdf).