Frikirken – aktiv i misjon

kart-verden-10-40-small
10/40-vinduet

Vil nå de unådde

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2021 har Frikirken ti egne utsendinger; seks av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. Alle er i det såkalte 10-40-vinduet (se illustrasjonskart), der Frikirken også dekker lønnsmidler for flere nasjonale medarbeidere.

Se oversikt over misjonsland.
Se dybdeartikkel om unådde folkeslag.

1julegave2021_500x262px

Julegaveaksjon 2021

Til julen 2021 samler vi inn penger til Frikirkens partnere i Israel.

Se mer informasjon og finn materiell på kampanjesiden.

Gå til siden til julegaveaksjonen

Be for utsendinger og arbeid

bonnefolder_hosten2021-1

Flere av Frikirkens engasjementer er i områder med stor risiko for utsendingene. Informasjonen på nettsidene er begrenset, og nyheter spres på en rekke alternative måter. Les mer under «Misjonsressurser».

Mange lokalmenigheter i Frikirken har medlemmer i tjeneste for andre utsendere. Disse kan meldes inn i kontaktmisjonærordningen.

Bønn er det som bærer hele vårt misjonsarbeid. I bønnefolderen deler vi viktige områder og konkrete behov som du og din bønnegruppe kan be for. Bønnebehov fra folderen kan også brukes i gudstjenesten.

Folderen oppdateres to ganger i året, sist mars 2022. Takk for at du er med og ber!

Se Misjonsressurser.
Se informasjon om Frikirkens kontaktmisjonærordning.
Lenke til bønnefolder vår/sommer 2022 (pdf).