Del 4 Frikirkens visjon og oppdrag

Hvorfor er Frikirkens visjon og oppdrag viktig? 

Kurset har et overordnet læringsmål:

Kurs 4 skal oppmuntre eldsteråd og menighetens tilslutning til Frikirkens visjon og oppdrag, samt gi innsikt i hvilke ressurser som er tilgjengelig for at visjonen og oppdraget virkeliggjøres. Ovenfor under ressurser kan du laste ned en oversikt over modulen, samt forslag til oppgaver til de enkelte modulene.

De du vil høre her er:

 • Jarle Skullerud er nåværende synodeformann i Frikirken og jobber 20% som pastor i Oslo Østre Frikirke.
 • Hanne Marie Moi er menighetskonsulent ved frikirkens hovedkontor og jobber 30% som ungdomsleder i Greåker frikirke. 

Lykke til med kursdel 4. La deg engasjere av Frikirkens visjon og oppdrag.

Frikirkens visjon

Frikirkens visjon: «Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere». Dette uttrykker drivkraften til alt Frikirken gjør og hvorfor Frikirken er til. Hvordan skal vi sikre at mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere? I dette ligger et hyrde- og opplæringsansvar og et praktisk ansvar slik at organiseringen av menighetsarbeidet legger til rette for at visjonen virkeliggjøres. Hvordan anvendes visjonen i eldsterådet og i organisering av menigheten? 

Læringsmål:

Gi kjennskap til Frikirkens visjon. Modul 2 skal istandsette eldsterådet til å se/skape sammenheng mellom lokal og sentral visjon.  

Oppgaver:

 1. Har menigheten sin egen visjon? Hvordan bruker dere den i det daglige arbeidet? Kjenner medlemmene visjonen og årsaken til at dere har den?
 2. Samtal om Frikirkens visjon
  • Åpne fellesskap – hva betyr dette for oss? Oppleves vi som et åpent fellesskap? Hva gjør vi for å være like radikalt inkluderende som Jesus var?
  • Mennesker blir sett og bekreftet – hva gjør vi for å se enkeltmennesker? På hvilke arenaer er det lett å bli sett og bekreftet hos oss? 
  • Tydelig Jesusvitnesbyrd – merker folk at vi er etterfølgere av Jesus? Hva skal til for at et møte med menigheten blir et møte med Jesus? 
  • Utruste til etterfølgelse – På hvilke områder i livet hjelper vi hverandre til å vokse som mennesker og Jesu etterfølgere?

 

Frikirkens oppdrag: Disippelgjøring

For at vi skal virkeliggjøre visjonen har synoden, representert ved alle menighetene, vedtatt en målplan som skal disippelgjøre mennesker til Jesusetterfølgelse. Dette gjøres gjennom tre hovedsatsinger: først Jesus i hverdagen, så Jesus til nye generasjoner, deretter Jesus til nye mennesker. Under de ulike hovedsatsingene finnes det ulike mål som skal hjelpe oss å lede og organisere slik at visjonen virkeliggjøres og målene nås. Målplanen er ikke vedtatt for at menighetsledere, frivillige og ansatte skal få mer å gjøre, men for å sette retning for arbeidet og minne oss på hva vi som Kirke er kalt til i verden: å gjøre alle folkeslag til disipler. 

Læringsmål:

Gi innsikt i Frikirkens målplan og oppmuntre eldsteråd til å konkretisere punkter fra målplanen inn i eget menighetsarbeid.

Medvirkende:

 • Eirik Austeng er pastor i Hamar frikirke og jobber i tillegg som unge voksne konsulent i Fribu. 
 • Astrid F. Lande er barne- og ungdomspastor i Råde frikirke og jobber i tillegg som nettverksleder i Fribu for tidligere Østfold. 

Materiell:

Last ned målplan til Frikirken og les gjennom den. Du finner den HER

Oppgaver:

Bruk tid i bønn og stillhet.

 • Har Gud et kall for dere som menighet? Hva ligger på Guds hjerte for deres lokalsamfunn? (Dersom dette er helt nytt for dere, er det lov å bruke tid til dette også i bønn og stillhet.)
 • Snakk ærlig: hvordan ligger deres menighet an med tanke på målplanens tre deler?
 • Velge ut 2-3 målpunkter dere kan se for dere å fokusere på det neste året.

Gå gjennom alle eller velg ut noen spørsmål. 

 •  Hva slags nye fellesskap kan dere strekke dere mot å bygge?
 • Hvilken sårbar gruppe mennesker kan dere hjelpe?
 • Hvilken ungdom/ung voksen kan dere følge opp som mentor?
 • Har dere en kultur av å lede relasjonelt og fra hjemmet? Hva skal til for at dere kan komme dit?
 • Hva er hensikten og visjonen med barne- og familiearbeidet deres?

Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt del 1

Sammen strekker vi oss til de unådde – det er ikke noe enkeltmenighetene kan ta ansvar for hver for seg. Vi tar misjonsbefalingen på alvor: Frikirken kan ikke nå alle folkeslag, men sammen kan vi nå noen med evangeliet. Møt misjonærer fra to ulike land og hør om deres arbeid. Hvordan den lokale menigheten kan være bidragsytere til Frikirkens misjonsarbeid?

Læringsmål: 

Gi innblikk i Frikirkens misjonsarbeid og oppmuntre eldsteråd til å være med å så inn i misjonsarbeidet og be frem nye misjonærer. 

Medvirkende: 

 • Erling og Helene er to av Frikirkens misjonsutsendinger til Midtøsten. 
 • Knut Ola og Ruth Kari Topland sender videohilsen fra Japan. 

Materiell:

Du finner mer om Frikirkens misjon på våre hjemmesider. LINK

Se filmene under og la deg inspirer. Først ut er Erling og Helene Aasen. Gå så videre til neste modul, så finner du filmen fra Knut Ola og Ruth Kari Topland

 

Frikirkens misjonsarbeid – menighetenes store fellesprosjekt del 2

Nedenfor finner du videohilsen fra Knut Ola og Ruth Kari Topland i Japan. Når du har sette filmene om misjon, utfordrer vi deg og eldsterådet til å reflektere over følgende spørsmål.

Oppgaver:

 • Hvordan kan vi engasjere den lokale menigheten til å be og kjenne at de har en del av misjonsarbeidet til Frikirken utenfor Norge? 
 • «Vår menighet kan støtte Frikirkens eget misjonsarbeid, og mange andre misjonsprosjekter. Engasjement avler engasjement. » – Diskuter påstanden. 
 • Der hvor mennesker blir forfulgt og det er vanskelig å være en Jesus etterfølger vokser kirken, ofte mye. Hvorfor? 
 • Frikirken har utsendinger på steder hvor det kan være farlig å ta imot Jesus, og å dele troen sin. Hva tenker dere om det? 

Ressurser FriBU

I denne filmen presenterer Hanne Marie (representerer menighetsteamet på hovedkontoret) og Håvard (representerer FriBU) de viktigste ressursenesom finnes i Frikirken nasjonalt og FriBU. Hvorfor og hvordan skal menighetene bruke disse ressursene? Hvordan kan dere komme i kontakt med ressursene?

Læringsmål: 

Gi eldsteråd kjennskap til hvilke ressurser som finnes på hovedkontoret og i FriBU og hvordan de kan hente ut og ta i bruk disse. 

Medvirkende: 

 • Hanne Marie Moi jobber som menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor og som ungdomsleder i Greåker frikirke. 
 • Håvard Haugland jobber som daglig leder i FriBU og er eldsterådsleder i Hånes Frikirke. 

Materiell:

FriBU sine hjemmesider

Først ut er Håvard Haugland som presentere ressurser fra FriBU

 

Ressurser hovedkontor

Hanne Marie Moi jobber som menighetskonsulent ved Frikirkens hovedkontor og som ungdomsleder i Greåker frikirke. Nedenfor kan du hører henne fortelle om ressursene som hovedkontoret kan bidra med inn i den lokale menighet.

Oppgaver:

Her finner du også noen oppgaver som dere kan arbeide med i eldsterådet.

 • Hvilke ressurser bruker dere i deres menighet per nå? 
  • Hvordan synes dere den/de ressursen(e) fungerer? 
  • Hvordan har den bidratt til utvikling av arbeidet?
 • Hvilke ressurser kan være nyttig for dere å se nærmere på basert på målpunktene dere ønsker å jobbe med i deres menighet? 
 • Hva gjør dere, eller ønsker dere å starte med, hvor det hadde vært nyttig å bruke en ressurs? 
 • Hvem (dere eller andre ledere) kan ta ansvar for å komme i kontakt med de aktuelle ressursene? Sett et navn per ressurs som følger opp det videre arbeidet. 

Tilbakemelding på kursdel 4.

Vi er svært glad for at du nå har fullført den andre kursdel med tema: Frikirkens visjon og oppdrag. Vi håper du har mulighet til å gi oss en kort tilbakemelding på denne kursdelen. Det vil ta deg 2-3 minutter og du finnner link til tilbakemelding skjema her. Min tilbakemelding.

Her kommer vi til å legge opp ett diplom du kan laste ned som bevis på at du har fullført kurset. Eldstetjenesten er viktig og vi tror og håper at du gjennomkurset i enda større grad kan være med å utføre de ulike sidene som en eldstetjeneste innebærer.

Vi ber om Guds velsignelse over liv og tjeneste.