Unådde folkeslag

Unådde folkeslag er et samlebegrep som for tiden omfatter 7665 folkeslag med tilsammen noe over tre milliarder mennesker.

I Frikirkens misjonsstrategi er det fokus på de minst nådde. I misjonsstrategisk sammenheng bruker man i hovedsak tre grupperinger når man omtaler unådde forlkeslag; «Helt unådde», «Minst Nådde» og «Unådde fase 1-3», hvor den siste da er delt i tre grupper.

Helt unådde folkeslag er 256 folkeslag/grupper (på engelsk bruker man Unengaged Unreached People group - UUPG). Disse har så vidt vi vet ingen som helst kontakt med kristen virksomhet. Fordelen med denne strategiske tenkningen er at nå vet vi hvor mange de er og hvor man finner dem. Dette gjør at vi kan legge helt konkrete planer for å nå disse folkeslagene.

Minst nådde folkeslag er 5 045 folkeslag/grupper (på engelsk Frontier Peoples). Denne kategorien kjennetegnes av at det kan være kristne innen dette folkeslaget og eller at det er noen få som arbeider med å etablere virksomhet her. Forskjellen på denne gruppen og den foregående er at det her er spor av kristne initiativer. 

Unådde fase 1-3 har tre inndelinger etter i hvor stor grad de er nådd av evangelisk virksomhet.

  • Unådd fase 1 har 1 213 folkeslag/grupper og mindre enn 1 % er nådd innen disse folkeslagene.
  • Unådd fase 2 har 490 folkelsag/grupper hvor man har mindre enn 2 % kristne virksomhet.
  • Unådd fase 3 har 661 folkeslag/grupper og her vil man ha noe større sjanse for å finne andre kristne som kan være mulige samarbeidsorganisasjoner eller ressurser for å nå videre i dette folkeslaget.