Medlemskap

Inn- og utmelding

Inn- og utmelding administreres i Frikirkens elektroniske kirkebok i Cornerstone.

Innmelding i Frikirken skjer via e-post eller brev uten skjema. Frikirkens ordning for medlemsopptak kan brukes for å markere opptak i menigheten.

Se Frikirkens ordning for medlemsopptak.

Utmelding i Frikirken skjer via e-post eller brev med følgende skjema

Skjema for utmelding

Overføring av medlemskap

Flytting av medlemskap mellom menigheter skal utføres av den menigheten som personen melder seg inn i. Det skjer ved at nytt medlemskap registres i kirkeboka i Cornerstone. For å utføre registreringen, må man ha rollen som «administrator» eller ha «kirkebok skrivetilgang». Den som har rollen «administrator» i menigheten som personen melder seg ut av, vil da motta en automatisk melding fra Cornerstone med informasjon om at flytting av medlemskapet er gjennomført.

Flytting uten overføring. Om ønskelig kan flyttemelding sendes når et medlem flytter til en annen menighets naturlige geografiske område uten å melde overføring.

Gå til flyttemelding på bokmål.
Gå til flyttemelding på nynorsk.

Overføring kirkebokføres som utmelding av den ene menigheten og medlemsopptak i den andre.

Loven

Lov om tros- og livssynssamfunn (åpner i egen fane).

For ledere i menigheten

Last ned bekreftelse på formål med politiattest
Last ned skjema for taushetserklæring (pdf)

Kirkelige handlinger

Dåp

Dåp kirkebokføres i del C og attest utleveres samtidig med dåpshandlingen. Materiell for dåpsdagen og oppfølging etter dåp kan bestilles fra Frikirkens hovedkontor. Dette er gratis for Frikirkens menigheter.

📧 Bestill dåpsmateriell fra Frikirkens hovedkontor.

Last ned dåpsattest på bokmål (pdf).
Last ned dåpsattest på nynorsk (pdf).

Ekteskap

Vielser føres i kirkeboka del E. De som skal gifte seg får ekteskapsvilkårene prøvd gjennom Folkeregisteret. Gyldig attest legges fram for vigsleren. Skjemaer og attester finnes på Skatteetatens nettside "Ekteskap i Norge".

Gå til «Ekteskap i Norge» på Skatteetatens nettsider.
Les «Ekteskapsloven».

Gravferd

Dødsfall og forrettet gravferd føres i kirkeboka del F. Statens blankettarkiv har ​meldinger og skjema som trengs i forbindelse med dødsfall og gravferd.

Gå til Statlig blankettarkiv.
Les om gravferd på regjeringens nettside.
Les gravferdsloven.

For liturgier, se menypunktet Gudstjeneste og møter.