«En vei Videre»

Frikirkens nye lederkonferanse – VIDERE23 – gikk endelig av stabelen i februar. Dette er en helt ny satsning for Frikirken og FriBU, og er en viktig arena for å samle hele kirkesamfunnet årlig.

Gudstjenesten søndag 12. februar ble streamet. Den kan du se her.

VIDERE24 arrangeres 9. til 10. februar 2024 i Oslo-området

Instagram

Besøk gjerne vår Instagrambruker! Følg, for å få de siste oppdateringene om konferansen, program, talere og annet gøy!

Facebook

Følg Frikirken i Norge på facebook for oppdateringer under VIDERE-konferansen

Litt om tematikken på VIDERE23

Hva er en ideell kirke? Når vi stiller det spørsmålet får de fleste av oss et bilde, eller noen tanker i hodet, om hvordan den ideelle kirken ser ut. Dette bildet formes blant annet av hva vi leser i bibelen. Den ideelle kirke vil se forskjellig ut, alt etter som hvordan vår kontekst er, og hvem vi er sendt til og er kirke for. Uavhengig av alt dette tror vi at bildene de fleste av oss har av den ideelle kirke, inneholder en balanse mellom relasjoner og aktivitet, mellom samling og hverdag, mellom hjemmet og gudstjenesten.

Allikevel erfarer mange av oss en ubalanse. Vi bruker tid og krefter på aktivitet og samling, samtidig som vi erfarer at relasjoner og hjemmet pasifiseres. Vi tror tiden er inne for å snakke om dette. Vi trenger å snakke om balansen mellom aktivitet og relasjon, balansen mellom plattformene våre og hjemmene våre. Vi tror at den ideelle kirken har aktiviteter som forsterker og bygger videre på det som skjer i relasjoner. Vi tror den ideelle kirkens forkynnelse fra plattformen forsterker det som foregår i hjemmene, i samtaler mellom venner og i smågrupper. Vi tror vi må snakke om en ny bunnlinje – der relasjoner og hjemmet er det som er fundamentet vårt, som aktiviteter og plattformen bygger videre på. Av alle veier vi som kirke kan velge, tror vi dette er en god vei for oss å vandre på.

Om Videre

Frikirkens lederkonferanse og sommerfestival heter nå VIDERE. Det er en dobbelthet i «Videre». Det handler om å gi troen videre, men det handler også om å bli et videre og bredere fellesskap som favner flere.

VIDERE23 er en felles satsning for Frikirken og FriBU! 

«Vår visjon er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, kommende generasjoner og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å lede og gi Jesus videre.»

Temaet for den første konferansen er «En vei videre». 

Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken gi deg konkrete og praktiske tips for veien videre i din lokale kirke. Samtale i team og fellesskap i tilbedelse vil sette retning for Frikirken, hjelpe oss på veien ut av koronakrisen og inn i årene som ligger foran. 

Videre vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken ut fra de mål synoden er blitt enige om. Konferansen ønsker å skape ringvirkninger inn i den lokale kirken. Her vil du bli inspirert og utrustet til et liv i etterfølgelse.

Hvem er konferansen for? 
Alle som har lyst til å være med er hjertelig velkomne til å delta på konferansen! Om du er tjenesteleder, administrasjons-ansatt, søndagsskolelærer, lydtekniker, forbeder, pastor, ungdomsleder, ungdom i tjeneste, potet eller har et hjerte for Frikirken er denne konferansen helt klart for DEG!
Lokalt ansatte i over 50% stilling forventes å være med, da denne konferansen erstatter tidligere arbeidermøter.

Til ledelsen i lokale kirker

Denne konferansen er en skreddersydd arena for å støtte og utfordre hverandre til videre tjeneste på tvers av lokale kirker. VIDERE23 sikter på å formidle relevant innhold og gode verktøy som medarbeidere kan ta med seg tilbake til sin kirke. Dette er virkelig en arena der dine medarbeidere kan bli inspirert og utrustet til sin tjeneste!

Derfor oppfordrer vi alle Frikirkene i Norge til å sende sine ledere og medarbeidere. Den lokale kirken må gjerne støtte deltakere økonomisk, bidra med fellesreise, barnevakt eller andre behov. Se til at dere sender deltakere på tvers av kjønn, alder og tjenester slik at hele Frikirken kan stå sammen om veien videre!

Støtte til deltakelse på konferansen

Synodestyrets vedtak fra desember 2021 om reisestøtte til ansatte fra menighetene som deltar på lederkonferansen, gjaldt i utgangspunktet konferansen som skulle vært i februar i år, men ble avlyst p.g.a. koronapandemien. Vedtaket gjelder imidlertid nå også for VIDERE23: 

Fellesarbeidet bidrar med reisestøtte for ansatte fra menighetene i 50 % stilling eller mer som deltar på VIDERE23. Disse får dekket reiseutgifter utover 1.000 kroner per person under forutsetning av at man reiser på billigste måte. Tog-/flybilletter må bestilles minst fire uker før lederkonferansen starter, dvs. senest 12. januar 2023. Bruk av bil forutsetter samkjøring. Refusjonskrav sendes via menigheten. Menigheten sender kravene samlet til Frikirkens hovedkontor senest fire uker etter at lederkonferansen er slutt, dvs. senest 9. mars 2023. Kontaktperson: Tedros Afeworki.

Minner samtidig om kurspotten som tilsynsmennene disponerer, både den generelle og en særskilt pott satt av til deltakere under 30 år. Østre presbyteriums del av midlene er videreført til de menighetene som fikk utbetalt penger til lederkonferansen som ble avlyst, med oppfordring om å melde på like mange eller flere, så her er det kun noe midler i den generelle kurspotten igjen. Hos de andre presbyteriene finnes det midler fra særskilt pott til under 30 år å søke på. Kontaktperson: Tilsynsmann i aktuelt presbyterium.

Kontakt oss

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på nettsiden, kan du gjerne sende oss en e-post til [email protected].

Hovedsponsor for VIDERE23

Samarbeidspartnere

laget

Laget

sskn_bokmal

Søndagsskolen

k-stud

K-Stud

bla-kors

Blå Kors