VIDERE22 som digital møteplass

Torsdag 10.februar 2022  var alle deltakere og interesserte til Videre22 invitert til Videre som digitalt møtepunkt.

Vi ønsketog samles for å løfte blikket og se fremover, bli inspirert og møtes i mindre grupper. Synodeformann Jarle Skullerud talte ut i fra temaet for konferansen «En vei videre». 

Vi håper samlingen ble en inngangsport til samtale om hva relasjonelt lederskap og disippelgjøring vil si for min og vår sammenheng i tiden som ligger foran, slik at dere ikke trengte å vente et helt år til Videre23 med å starte samtalen.

Om Videre

Videre er en felles satsning for Frikirken og Fribu! 

«Vår visjon er å formidle et levende engasjement for Jesus, menigheten, kommende generasjoner og våre nærmiljøer, som setter oss i stand til å lede og gi Jesus videre.»

Temaet for den første konferansen er «En vei videre». 

Gjennom solid og retningsgivende undervisning vil tematikken gi deg konkrete og praktiske tips for veien videre i din lokale kirke. Samtale i team og fellesskap i tilbedelse vil sette retning for Frikirken, hjelpe oss på veien ut av koronakrisen og inn i årene som ligger foran. 

Videre vil være en viktig arena for å bygge nettverk, stå sammen i fellesskap og sette en felles retning for Frikirken ut fra de mål synoden er blitt enige om. Konferansen ønsker å skape ringvirkninger inn i den lokale kirken. Her vil du bli inspirert og utrustet til et liv i etterfølgelse.

Hvem er konferansen for? 
Alle som har lyst til å være med er hjertelig velkomne til å delta på konferansen! Om du er tjenesteleder, administrasjons-ansatt, søndagsskolelærer, lydteknikker, forbeder, pastor, ungdomsleder, ungdom i tjeneste, potet eller har et hjerte for Frikirken er denne konferansen helt klart for DEG!
Lokalt ansatte i over 50% stilling forventes å være med, da denne konferansen erstatter tidligere arbeidermøter.

Til ledelsen i lokale kirker

Denne konferansen er en skreddersydd arena for å støtte og utfordre hverandre til videre tjeneste på tvers av lokale kirker. «Videre» sikter på å formidle relevant innhold og gode verktøy som medarbeidere kan ta med seg tilbake til sin kirke. Dette er virkelig en arena der dine medarbeidere kan bli inspirert og utrustet til sin tjeneste!

Derfor oppfordrer vi alle Frikirkene i Norge til å sende sine ledere og medarbeidere. Den lokale kirken må gjerne støtte deltakere økonomisk, bidra med fellesreise, barnevakt eller andre behov. Se til at dere sender deltakere på tvers av kjønn, alder og tjenester slik at hele Frikirken kan stå sammen om veien videre!

Instagram

Besøk gjerne vår Instagrambruker! Følg, for å få de siste oppdateringene om konferansen, program, talere og annet gøy!

Facebook

Se hvilke andre venner og bekjente som skal til Videre22 på vårt Facebookarrangement! Trykk gjerne «skal»/«attending» dersom vi kan glede oss til å se deg på konferansen.

Vår samarbeidspartner