Frikirkens kommunikasjonskanaler

Synodestyret vedtok i 2020 en kommunikasjonsstrategi. Nedenfor er en oversikt over Frikirkens ulike kanaler for kommunikasjon:

 • Frikirken.no er hovedkanalen for informasjon. Her kan man hente både informasjon og inspirasjon.  
 • Kirkesamfunnet har en egen Facebookside kalt Frikirken i Norge. Den er åpen og lett tilgjengelig for alle.
 • Frikirkens egen mulighet til intern debatt er på magasinetveien.no og siden for ytringer. Fra juni 2022 skiftet denne siden navn fra Budbæreren til magasinetveien.no  På synodemøtet ble det nye magasinet VEIEN lansert. Det kan du lese gratis på nett her.
 • Frikirkens misjonsarbeid har en lukket gruppe på Facebook for å kunne dele informasjon med sikkerhetsrestriksjoner. Medlemmer i kirkesamfunnet kan be om å bli tatt opp i gruppa Frikirken - med evangeliet til unådde
 • Gjennom appen «Signal» er det mulig å følge bønneoppdateringer som Frikirkens utsendinger legger ut . Last ned appen og send ditt navn og telefonnummer til [email protected] for å bli lagt til. 
 • Ansatte i Frikirken har en egen gruppe på Facebook. Her deles gode ideer og nyttig informasjon. Alle ansatte kan bli med i gruppa Ansatte i Frikirken – tips og info
 • «Menighetsposten» er et månedlig nyhetsbrev fra daglig leder på hovedkontoret til ansatte og ledere i menighetene. De som ønsker å stå på mailinglista, kan sende meldingen «jatakk menighetsposten» til [email protected]. 
 • Fire ganger i året sender vi ut «Nytt fra Frikirken» til kirkesamfunnets medlemmer, primært per e-post, men i posten til dem som ønsker det. Nyhetsbrevet er tosidig og kan lett kopieres opp og deles ut i kirka. De som ønsker å motta nyhetsbrevet per e-post, sender meldingen «jatakk nyhetsbrev» til [email protected]. 
 • "Nytt fra Frikirkens misjonsarbeid" er et tosidig giverbrev fra vårt felles misjonsarbeid. Det inneholder informasjon som ikke kan deles på nett, siden Frikirken har arbeid som er stengt for utadrettet misjon. Brevet «Nytt fra Frikirkens misjonsarbeid» sendes per post, og man kan komme på utsendelseslista ved å sende «jatakk giverbrev» til [email protected]. 
 • Rundt om i landet er det flere frikirker som har egne podkaster. Fra Frikirken sentralt har vi Pastorpodden. Jostein Ørum leder denne podcasten. Pastorpodden vil ta for seg stort og smått om livet som pastor. Hensikten er å gi økt innsikt i og kunnskap om ulike sider ved pastorlivet, men like mye å gi en opplevelse av fellesskap og felles identitet i pastorkollegiet.
 • Pressemeldinger fra Frikirken finner du her