Om Frikirken

Frikirken er en evangelisk-luthersk kirke, med menigheter fra Alta i nord til Lyngdal i sør.

Frikirken og FriBU har denne visjonen felles:

«Vi bygger åpne fellesskap der mennesker blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere».

«Sammen om oppdraget» er hele Frikirkens slagord, og menighetene, synoden, tilsynsområdene, FriBU og hovedkontoret står sammen om oppdraget vi har fått: å dele evangeliet i vårt eget nabolag og ute i verden.

 

Frikirkens Mål

I 2017 vedtok Frikirken en målplan for perioden 2018–2024. Den har tre punkter:

  • Jesus i hverdagen
  • Jesus til nye generasjoner
  • Jesus til nye mennesker

🔗 Gå til Frikirkens målplan.

Lokale menigheter

Kirkesamfunnet består i 2022 av til sammen 82 menigheter spredt rundt om i Norge (pluss en menighet som er assosiert). Frikirken har mulighet for assosiert medlemsskap, og har siden 2017 hatt én assosiert menighet.

Retningslinjer for assosiert tilknytning (pdf)

Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken. Der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som uttrykker forskjellige sider av oppdraget. Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap! Finn din lokale menighet i søkefeltet på forsiden, eller se oversikten over menigheter.

Gå til oversikt over Frikirkens menigheter.

 

En fri kirke

Frikirken ble dannet i 1877. De som dannet kirken mente at det er de som bekjenner den kristne tro som skal styre i kirken. De dannet en synode (kirkesamfunn) med menigheter styrt av eldste (presbytere), og frikirkens kirkeordning kalles derfor presbyterialsynodal.

Frikirkens lære bygger på Guds ord (Bibelen) og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

Mer om Frikirkens kirkeordning.
Bekjennelsesskriftene som Frikirken bygger sin lære på.
Kirke nedenfra – om årsakene til at Frikirken ble stiftet. Av Birger Løvlie, 2020 (pdf).

Synodens leder

1hilde-grothe.

Hilde Grøthe

Nestleder
logo2015

Skoler

Stavern folkehøyskole

Stavern folkehøyskole, Fredtun er heleid av Frikirken og ble startet i 1921 som Fredtun Frikirkens ungdomsskole. En lang stund het den også Fredtun folkehøyskole. Skolen er kjent og elsket i Frikirken. Mange medlemmer og aktive i Frikirkens menigheter har gått der, og den årlige sommerfestivalen Videre sommer arrangeres på skolens område.

Gå til Stavern folkehøyskoles nettside.
 

Kristiandsand folkehøgskole

Kristiansand folkehøgskole ble stiftet i 2014, og er heleid av Frikirken siden høsten 2023. Skolen har et bredt linjetilbud, blant annet lederprogrammet «JC trainee» som fokuserer på personlig utvikling, lederferdigheter og karakterbygging. Beliggenheten ved Sørlandets skjærgård gir tilgang til flotte uteområder, badeplasser, sandvolleyballbaner, fotballbinge samt styrkerom og gymsal. Skolen leier lokaler hos Kristiansand Feriesenter, som er eid av Søndre presbyterium.

Gå til Kristiansand folkehøgskoles nettside.

NLA Høgskolen

Luthersk Bibel og Menighetsseminar (LBM) ble etablert i 1965 og videreført i Frikirkens Teologisk Høyskole (FTH). I 2004 fusjonerte FTH med Bibelskolen i Oslo (Normisjon) til Høgskolen i Staffeldts gate (HiS). Fra januar 2013 er HiS en del av NLA Høgskolen og heter NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Frikirken har en eierprosent i NLA Høgskolen.

Gå til NLA Høgskolens nettside.

Tønsberg Bibelskole

Tønsberg Bibelskole fikk i 2016 godkjenning for 100 studenter, og første skoleår startet opp i august 2018. Skolen er eid av Tønsberg Frikirke, og har som en av sine målsettinger å være en ressurs for menighetene i Frikirken. Tønsberg Bibelskole har et felleskirkelig læregrunnlag, og starter høsten 2021 opp med et nytt linjetilbud kalt «Lær & Led» som gir et år med bibeldykk og profesjonskurs. 

Gå til Tønsberg Bibelskole sin nettside.

Gå Ut Senteret 

Gå Ut Senteret (GUS) er Normisjons bibelskole, beliggende i Trondheim. I februar 2023 inngikk Frikriken en samarbeidsavtale med skolen. Mange av Frikirkens misjonærer har gjennomført studieopphold ved skolen før utreise. Skolen har tydelig fokus på misjon i inn og utland, Bibelformidling og ledelse, og tiltrekker seg særlig studenter som ser for seg kristen ledertjeneste i inn eller utland.

Gå til Gå Ut Senterets nettside.

Kristen Videregående Skole Nordland (KVN)

Kristen Videregående skole Nordland (KVN) ble startet i 1991, og har blitt en naturlig del av skoletilbudet på Nesna og Ytre Helgeland. KVN er en frittstående skole som eies og drives av stiftelsen med samme navn. Bak stiftelsen står Frikirken, Normisjon og Det Norske Misjonsselskap. De aller fleste elevene ved KVN kommer fra Nordland, men skolen har elever fra hele landet. KVN satser på ulike typer miljøaktiviteter, og er en åpen skole også på kveldstid der elevene har tilbud om leksekafè, miljøkvelder, hybelkurs, KVN-trim og andre miljøtiltak.

Gå til Kristen Videregående skole Nordland sin nettside 
 

 

Frikirkens magasin

I juni 2022 fikk Frikirken et nytt magasin, VEIEN, som skal komme med papirutgivelser tre ganger i året, i tillegg har magasinet en egen nettside med løpende nyheter, debatt og kronikker. Der kan også papirutgavene til VEIEN leses i sin helhet. Budbæreren var organ for kirkesamfunnet fra 1883, frem til det ble lagt ned i 2020. Budbærerens digitale utgivelser er fortsatt tilgjengelig på nettsiden til det nye Frikirke-magasinet . 

Gå til magasinet VEIEN

Offisielt navn

Frikirkens offisielle navn er «Den Evangelisk Lutherske Frikirke», på nynorsk «Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja», på engelsk «The Evangelical Lutheran Free Church of Norway» (ELFCN). I Norge bruker vi oftest kortformen «Frikirken». Forkortelsen DELF er i bruk i noen grad.