Sammen om oppdraget

Horisont lederprogram

Frikirken ønsker flere kompetente og dedikerte ledere. Formålet med Horisont er å identifisere og videreutvikle unge mennesker i Frikirken med særlig lederpotensial. Programmet er et verktøy for å videreutvikle og skape et nettverk av unge ledere i Frikirken.

Hva kan du forvente av kurset?

 • Fire langhelger (torsdag til søndag) fra oktober 2018 til oktober 2019 på ulike steder.
 • Undervisning i å lede seg selv, lede team, endringsledelse og veien videre.
 • Praktiske oppgaver og realistiske rollespill hvor lederevner utprøves i praksis Hjelp til å sette og oppnå mål for eget lederskap
 • Et nettverk av unge ledere å stå sammen med.
 • Oppfølging fra Frikirkens hovedledere til veien videre.

Hvem er du?

 • Du er mellom 20 og 30 år
 • Du ser for deg lederjobb/engasjement i Frikirken lokalt eller sentralt i fremtiden
 • Du ønsker å videreutvikle dine lederevner

Hva krever kurset?

 • Du står i en lederrolle hvor du kan praktisere det du lærer
 • Du har en lokal Frikirke som sendemenighet til programmet
 • Deltakelse på alle fire langhelger. Dato og sted finner du på frikirken.no/horisont
 • Du leser én bok og gjør en oppgave mellom hver samling, samt deltar i en månedlig videokonferanse gjennom kurset
 • Pris: 1500,- i egenandel for deltaker

Hva kreves av sendemenighet?

 • Økonomisk bidrag: 5000,- i egenandel fra sendemenighet.
 • Rom for at deltakeren får praktisere det vedkommende lærer i kurset.
 • At deltakeren få delta som trainee i eldsteråd/menighetsråd minst én gang per semester i kursperioden.

Hvordan søke?

Last ned og print ut referansemal med en referanse hvor pastor og annen som en venn/mentor/sjef fyller ut. Disse lastes opp ferdig utfylt når du fyller ut søknaden (se lenke).

Søknadsfrist er mandag 30. april. Intervju av aktuelle kandidater gjøres på Skype i mai, og endelig bekreftelse på plass i kurset får du i juni.