Misjonslandene

Frikirken har et spisset fokus på å nå unådde gjennom relasjonsbygging og disippelgjøring. Sammen med våre partnere bidrar vi også til å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

Ønsker du å bli utsending for Frikirken? Kontakt misjonsteamet her.

Japan

Frikirken startet sitt misjonsarbeid i Japan i 1950, og samarbeidet i mange år med Kinki-kirken. Utsendingene våre er Ruth Kari og Knut Ola med deres tre jenter, i tillegg til Helga Irene og Andreas og deres to barn. De bor i storbyen Nagoya, der de fokuserer på evangelisering gjennom relasjonsbygging i tillegg til gatemøter og utdeling av bibler og traktater på japansk. De utruster også nye kristne gjennom husfellesskap, den internasjonale bibelstudiegruppen Refresh og barnegruppen Good Fruit.

Midtøsten

Landene i Midtøsten har en lang kristen historie, der hvert land har en kristen minoritet. Frikirkens utsendinger (to familier) fokuserer på språklæring, i tillegg til relasjonsbygging med lokale. De søker muligheter for å dele evangeliet om Jesus, blant annet gjennom mennesker som vil lese sammen fra Bibelen. To av utsendingene driver også et engelsksenter, der de holder engelskundervisning i tillegg til andre programmer/aktiviteter. De har, for eksempel, holdt kurs med fokus på kvinners verdi, styrke og hensikt. Frikirken bidrar også til å forbedre levevilkår i regionen gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter, der målet er å styrke sivilsamfunnet og bidra til fred og forsoning. 

Sentral-Asia

Frikirken har to utsendinger i Sentral – Asia, som sammen med barna har etablert seg i en by der det bare er én registrert troende. De fokuserer på språklæring, relasjonsbygging og disippelgjøring. I høst har de også startet en engelskspråklig samtalegruppe, og det har gitt rom for nye relasjoner som kan bygges videre på. Drømmen er å se en selvmultipliserende bevegelse av lokale Jesus – etterfølgere, som er ledet av lokalt troende og at denne bevegelsen sprer seg utover i regionen de bor i.    

Frikirken gir også økonomisk støtte til den kristne TV-kanalen SAT-7 i tillegg til organisasjonen Tree of life, som har fokus på leirarbeid for barn og ungdom i tillegg til menighetsplanting.  

Norge

Folk fra hele verden kommer til Norge, og stadig flere menigheter ønsker å inkludere innvandrere i menighetslivet. Dette skjer enten uformelt gjennom relasjonsbygging, eller ved organiserte aktiviteter rettet mot flyktninger og innvandrere. I Frikirken har vi et innvandrerteam, som bistår menighetene ved å tilby ressurser, rådgivning og opplæring. De jobber blant annet med Connect, som er et læringsverktøy for menigheter som enten har, eller ønsker å komme i gang med, et innvandrerarbeid. Våren 2024 er det klart for 3.runde av Connect. Se gjerne filmen her for å høre Laila Fresjarå Foldvik fortelle om hvorfor Connect var viktig for Brunlanes Frikirke.

 

solomon-og-ungdomsgruppen-i-sevare

Mali

I Mali er mange mennesker truet av sult, og landet er preget av dyp krise forårsaket av politisk og etnisk uro over flere år, tørke og Covid-19. Dette har ført til voldelige opprørsgrupper, sult og spredning av dødelige barnesykdommer. Behovene i Mali er enorme. Av Malis 21 millioner innbyggere, er over 320 000 internt fordrevne flyktninger.

Vi har for tiden ingen norske utsendinger i Mali, men bidrar med lønnsmidler til Rahila og Illya Salomon, som er nigerianske utsendinger fra våre afrikanske partnere i Mission Evangelique Lutherienne au Mali (MELM). Illya jobber blant annet med en ungdomsgruppe i Sevare, som legger vekt på åndelig vekst gjennom å studere Guds ord og disippelgjøring. Ungdomsgruppen har laget egne handlingsplaner for aktiviteter, som blant annet inkluderer besøk i fengsel og sykebesøk.