Sak 10 Endring av synoderådets mandat 

Saken fremmes av Oslo Vestre Frikirke

Denne saken berører forfatningen og skal derfor sendes til menighetsbehandling før synodemøtet. 

Oslo Vestre Frikirke ønsker et synoderåd som kan arbeide kontinuerlig med læresaker og ha en rådgivende rolle overfor synodemøtet. Et slik synoderåd kan være noe mindre enn i dag, og ha en annen sammensetning. De ønsker en ordning der det allmenne prestedømme kommer til uttrykk ved at det ikke kreves ordinasjon for å fatte vedtak i læresaker. 
 

Synoderådet ble opprettet i 1999. Bakgrunnen for opprettelsen var at synodemøtet ble åpnet for ikke-ordinerte fra og med 2002. Synoderådet skulle være et slags eldsteråd for synoden. 

Pr. i dag består synoderådet av 23 personer. 7 av dem kommer fra synodestyret. 12 representanter kommer fra de fire presbyteriene. Disse er valgt direkte av synoden. I tillegg sitter de fire tilsynsmennene i rådet. Tilsynsmennene er ansatt og ikke valgt. Ordningen med synoderåd slik den er nå, innebærer at det er 23 personer, hvorav det er 19 som er valgt, som fatter vedtak i læresaker.  

Synodemøtet behandler deretter synoderådets vedtak på førstkommende synodemøte. De kan avvise rådets beslutninger, og deretter sende det tilbake til et nyvalgt synoderåd for ny behandling. 
Dersom synodemøtet godkjenner synoderådets vedtak, er dette gjeldende lære for Frikirken. Dersom de avviser vedtaket, vil vedtak i et nytt synoderåd være gjeldende lære for Frikirken, slik ordningen er i dag. 

Oslo Vestre Frikirke: 

Synoderådets mandat, med de nevnte endringer i forfatning og reglement, endres som foreslått i saksfremlegg fra Oslo Vestre Frikirke. 

 

Synodestyret: 

Synoderådets mandat og sammensetning beholdes som i dag. 

Den endelige vedtaksformuleringen.