Sak 11 Endring av hvem som oppnevner medlemmer til styret for Stavern folkehøyskole  

Saken fremmes av synodestyret

De foreslåtte endringene medfører ikke endringer i forfatningen og kan derfor avgjøres med simpelt flertall på synodemøtet.

Synodestyret og institusjonsstyrene ønsker en mer fleksibel ordning, og tettere samarbeid med synodestyret, ved valg av nye styremedlemmer.

 

Det har vist seg å være vanskelig å få god kontinuitet i styrene, og styremedlemmer med bred nok kompetanse i styrene for Frikirkens institusjoner, som Nordtun Helserehab og Stavern folkehøyskole. I kontakt med styrelederne har vi oppfattet et ønske om at synodestyret bør stå ansvarlig for å oppnevne disse styrene, i tett dialog med styreleder og daglig ledelse.
Nordtun endret sine vedtekter i juni 2023, og synodestyret godkjente endringene i september samme år. Dette gjør at det nå er synodestyret som oppnevner styremedlemmer til Nordtun. Ved overtakelsen av Kristiansand folkehøgskole ble samme ordning benyttet og lagt inn i vedtektene.

Når det gjelder KVN, NLA og Gå Ut Senteret, oppnevner eller foreslår synodestyret kandidater til representantskap / styret i dag.

Komitebehandling
Benkeforslag

Synodestyret oppnevner styremedlemmer til styret for Stavern folkehøyskole. Skolen sender fortsatt treårsrapport til synodemøtet.

Den endelige vedtaksformuleringen.