Saksliste

Sak              Saksfremmer
1. Synodestyrets treårsmelding 2021-2024 
 
          Synodestyret
2. Statistikk 2021–2023 
Saken trekkes, se sak 5.
 
            Synodestyret 
3. Regnskap 2021–2023
 
            Synodestyret 
4. Arbeid med kultur og retning for Frikirken 
 
        Synodestyret 
5. Økonomiplaner 2024–2027  
 
          Synodestyret 
6. Protokoller fra synoderådet 
november 2023 og februar 2024 
          Synodestyret 
             
7.  Andre meldinger:               
  a. Forfatningsutvalget                
  b. Fordelingsutvalget                
  c. Lønnsutvalget                
  d. FriBU                  
  e. Stavern folkehøyskole              
  f. Nordtun HelseRehab  
 
             
8. Nye betegnelser på tjenester, tillitsvalgte, råd og utvalg.
Inkludert mulig andre gangs behandling av ny benevnelse på tilsynsmann. 

 
9.  Ønske om større gjennomgang av lønnsavtalen  
 
        Kristiansand Frikirke
10. Endring av synoderådets mandat  
 
          Oslo Vestre Frikirke
11. Endring av hvem som oppnevner medlemmer til styret for Stavern folkehøyskole      
12. Assosiert medlemskap              Presbyteriestyret i Østre presbyterium
13. Kollektiv utmeldelse               Presbyteriestyret i Østre presbyterium
14. Valg:                 Valgkomiteen
  a. Synodestyret               
  b. Synoderådet               
  c. Forfatningsutvalget                
  d. Arbeidsgivers representanter til lønnsutvalget          
  (velges av synodens ikke-ansatte representanter)         
  e. Revisor                  
  f. Styre for Stavern folkehøyskole             
  g. Valgkomité for synoden 2027