Saksliste

Sak              Saksfremmer
1. Synodestyrets treårsmelding 2021-2024            Synodestyret
2. Statistikk 2021–2023 
Saken trekkes, se sak 5.
            Synodestyret 
3. Regnskap 2021–2023             Synodestyret 
4. Arbeid med kultur og retning for Frikirken          Synodestyret 
5. Økonomiplaner 2024–2027             Synodestyret 
6. Protokoll fra synoderåd            Synodestyret 
  a. Frikirkens lære om seksualitet og ekteskap           
  b. Er samlivsteologi et bekjennelsesspørsmål            
  c. Revidert Skriftsynserklæring             
  d. Protokoll fra synoderådet 17.-18.november 2023         
  e. Vedtak fra Oslo Vestre Frikirke og Treungen Frikyrkje         
  f.  Mindretallets kommentar til utvalgets arbeid med likekjønnet samliv.       
  g. Protokoll fra synoderådet 5.-8. februar 2024       
7.  Andre meldinger              
  a. Forfatningsutvalget                
  b. Fordelingsutvalget                
  c. Lønnsutvalget                
  d. FriBU                  
  e. Stavern folkehøyskole              
  f. Nordtun HelseRehab                
8. Nye betegnelser på tjenester, tillitsvalgte, råd og utvalg. Inkludert mulig andre gangs behandling av ny benevnelse på tilsynsmann
9.  Ønske om større gjennomgang av lønnsavtalen           Kristiansand Frikirke
10. Endring av synoderådets mandat             Oslo Vestre Frikirke
11. Endring av hvem som oppnevner medlemmer til styret for Stavern folkehøyskole      
12. Assosiert medlemskap              Presbyteriestyret i Østre presbyterium
13. Kollektiv utmeldelse               Presbyteriestyret i Østre presbyterium
14. Valg:                 Valgkomiteen 
  a. Synodestyret               
  b. Synoderådet               
  c. Forfatningsutvalget                
  d. Arbeidsgivers representanter til lønnsutvalget          
  (velges av synodens ikke-ansatte representanter)         
  e. Revisor                  
  f. Styre for Stavern folkehøyskole             
  g. Valgkomité for synoden 2027